השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

9"

להשכרה יחידת דיור, קומה ראשונה, מ"ר עם 45 מעל בית פרטי כ- ₪ 3800 מרפסת, מרוהט אסתר 052-4223221 ש"ח (לא מרתף) 2600 חד', 3 סטודיו בט"ו * ₪ 4200 מרפסות (לא מרתף) 2 מרפסת + סטודיו בט"ו * ש"ח 3500 גדולה לא בשבת 050-5280-081 להשכרה ללא דמי תיווך חד' 2 סטודיו בט"ו *

דירות/סטודיו להשכרה מרפסות, 2 + ' חד 3.5 מיני פנטהאוז ברובע א', חדשה, קרוב לים, מיידית, ללא תיווך 052-8223937 לטווח ארוך

ביצוע עבודות להקמת בריכה אולימפית באשדוד

מאגר קבלנים – להקמת מרחבים מוגנים מוסדיים (ממ"מ) במוסדות ציבור ברחבי העיר 21/09/23 - 19/09/23 הארכת המועד להגשה מיום | ₪ 5000 : עלות | 33/23 מכרז 21/09/23 - 19/09/23 ארכת המועד להגשה מיום | ללא עלות | 42/23 מכרז 15/10/23 - 8/10/23 ארכת המועד להגשה מיום | ₪ 3000 : עלות | 36/23 מכרז בלבד. 09:00-13:00 המועד להגשה בין השעות www.ashdod.muni.il כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים) אספקה, התקנה ותחזוקת טמוני קרקע ברחבי העיר

חד', מיידי 2 ' להשכרה ברובע א 052-2656328

להשכרה חד' 2 ברובע ט' סטודיו כניסה מיידית ₪ 2,600 תיווך רפי 050-274-4566 חד' ברח' סיני, 2.5 + מרוהטת קומפלט מזגן, מיידי 050-5341543 להשכרה מ"ר, ללא 100 חד' 4 ברובע ו' ממ"ד, ללא מרפסת, מיידי ₪ 4,400 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה סטודיו ברובע ה' אחד העם, כניסה מיידית ₪ 2,700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ,1 חד' קו" 4 בנורדאו ברובע א' כניסה מיידית ₪ 4,200 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' ברובע ב' רח' יוספטל 3.5 ,4 מול הפארק, קו" כניסה מיידית ₪ 2800 08-8679910 050-6889906 להשכרה

למכירה חנות ברוגוזין

להשכרה 180 ברח' הטיילת מ"ר, קומת קרקע ₪ 13,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מגרש ברחוב העבודה מטר (מושכר 50 0 ש"ח) סככות 23,000 ב- תיווך רפי 050-5280-081

עסקים

להשכרה מ"ר, 70 סטודיו מרווח, מרפסת ₪ 3700 מיידי לא בשבת 050-8699039 להשכרה וילה + ' חד 5 ברובע ט"ו בריכת שחייה, פינוי מיידי ₪ 12,00 0 לא בשבת 050-8699039 3 להשכרה סטודיו בט"ו חד', מרפסת (לא מרתף), מיידי, מתאים לזוג ₪ 4300 לא בשבת 050-8699039 להשכרה 50 יחי׳ דיור 2 ברובע ט״ו מרפסת, כניסה מיידית + מ״ר ₪ 3,500 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה 2 + להשכרה קוטג׳ בגן יבנה יח׳ דיור, פינוי גמיש תיווך רפי 053-4377586

רובע א', חזיתית תיווך רפי 050-5280-081 מקום זה שמור לך פרסם כאן

להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 משרד מרווח מאוד, כולל מטבחון 050-7237180 , 050-6316777 להשכרה מ"ר קרקע 100 בא.ת. מ"ר גלריה 50 + ₪ 7,500 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, קומת 380 ברח' הטיילת קרקע, לכל מטרה, מיידי ₪ 26,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 42 משרד רובע א' מרוהט, עם חלוקה, נוף לים, מזגן, חניה, ₪ 3800 לא בשבת 050-8699039 להשכרה משרד בבניין המשרדים בסטאר מ"ר נטו 129 סנטר אשדוד,

מחסנים, משופצים לחלוטין כולל מקום למשרד 2 מ“ר, ניתן להשכיר בנפרד 100 כל אחד מתאים גם למשרדים או לגלריה, קומה ראשונה )לא קרקע(

15.9.2023

62

Made with FlippingBook Annual report maker