השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מזה מספר שבועות על כך שחבורת של צעירים משתלטת על שטחים נרחבים בטיילת המיועדים להליכה או לישיבה על ספסלים מול הים, ומשחקים כדורגל מידי ערב, והעירייה לא מצליחה לאכוף את התופעה "לא מאפשרים לנו להנות מהטיילת"

ולשלוח פקחים או לתלות שלט המורה שאסור לשחק כדורגל בשטח הטיילת, ובכך למנוע את המחדל 80 הזה. אני אזרח וותיק בן המשלם ארנונה גבוהה ולא מצליח להבין מדוע דבר כה פשוט לא ניתן לאכוף. שפנינו אל דובר העירייה לפני כשבועיים הוא השיב לנו "על מנת שניתן יהיה לטפל באירועים מסוג זה, יש לפנות למוקד בזמן אמת וברגע ההתרחשות". התושב רפאל אבישר פנה למוקד אונליין שטייל בטיילת במוקד השיבו לו במסרון: "אין לנו אכיפה על זה".

אליי כדור לפנים ונשברו לי המשקפיים ולחבר אחר עף כדור והוא קיבל מכה ביד, למרות שאנחנו מבקשים מהצעירים פעם אחר פעם אם אפשר לשחק במקום אחר, המיועד על כך או על שפת הים, הם מתעלמים מבקשותינו ואף צוחקים עלינו בפנים. פנינו מספר פעמים למוקד העירוני ולמשטרת ישראל בנדמה שגם הם עושים צחוק מאיתנו. המשטרה מבקשת שנפנה אל ,106 הפיקוח העירוני במוקד אומרים לנו 106 ואילו במוקד שלא ניתן לאכוף את הבעיה הזו ושולחים אותנו מתוסכלים פעם אחר פעם ללא תשובות ראויות. אני לא מצליח להבין בעיה כזו פשוטה שניתן לאכוף בין רגע

קבוצה של תושבים וותיקים באשדוד, המבקשים לטייל בטיילת של המרינה באשדוד מתלוננים מזה מספר שבועות על כך שחבורה של צעירים משתלטת על שטחים נרחבים בטיילת המיועדים להליכה או לישיבה על ספסלים מול הים ומשחקים כדורגל מידי ערב. וכך מספר רפאל אבישר: "כל ערב בסביבות השעה שבע בערב אני יוצא לטייל עם אשתי וחבריי ומה בסה"כ אנחנו מבקשים להנות מהטיילת ומהליכה לאורך שפת הים (סמוך למסעדת 'החוף'), אבל לצערי כל ערב באופן קבוע מגיעה חבורה של צעירים עם כדור ומתחילים לשחק בשטח הפתוח, לפני כשבועיים עף

לא מאפשרים לנו לעבור או לשבת בטיילת בחוף

ההודעה שקיבל התושב מהמוקד העירוני

! יקרים תושבים מתקיים אלו בימים כי בזאת מודיע הדתית המועצה חינם " ומזוזות תפילין בדיקת " מבצע

ראש ערב עד " ומזוזות תפילין בדיקת מבצע " אלו בימים יתקיים שנה כמידי ללא " חינם " הפרשיות ובדיקת התפילין פתיחת המזוזות בדיקת . ד " תשפ השנה חודש כל אלו בימים ורק אך תתקבל לבדיקה ומזוזות התפילין קבלת , תשלום . בלבד ד " תשפ השנה ראש ערב עד אלול וסגירה בדיקה , התפילין פתיחת כולל המבצע . מסובסד מחיר ₪ 100 של כוללת בעלות . כלל תשלום ללא מזוזות בדיקת אצל הדתית המועצה במשרדי למסור ניתן והמזוזות התפילין את

9:00 - 12:00 השעות בין ' ג קומה חמו בן חיים הרב , במועצה ומזוזות תפילין חודש בכל יומיים לבדוק שניתן עוד יצויין . בפרסום המופיעים בתאריכים , / https :// ashdodmd . org : הדתית המועצה באתר לפרטים ומבורכת טובה שנה בברכת הדתית המועצה ר " יו דהן עובדיה הרב

33

25.8.2023

Made with FlippingBook Learn more on our blog