השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

בעיר שדרות למכירה מ״ר עם 398 מגרש היתר בניה, בשכונת ₪ 1,590,000 כלניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה בא׳ וילה של עם יח׳ דיור גדולה, בריכת שחייה ₪ 3,600,000 תיווך רפי 050-5280-081 ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 שניר, דופלקס גג, מ״ר בנוי, 140 ,7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר חד' ברח' 5 למכירה האשכול, אחרי תמ״א נוף מלא לים ₪ 3,150,000 משה 050-8277754 בי״ז וילה למכירה חד׳ יפה, מגרש 5 פינתית, מ״ר 250 מ״ר, בנוי 300 ₪ 5,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 מ”ר 290 קוסטה דל סול על קומה אחת, דירה + מרפסות 2 + ענקית חניה, ממ”ד ומחסן תיווך רפי 050-5280-081 למכירה פנטהאוז ברובע ד׳, מ״ר בנוי 160 רח׳ הצוללים, מ״ר מרפסת, 130 + נוף לים, משופץ תיווך רפי 050-5280-081 קוטג’ רובע א’ רח’ האשל בשכון חב’ מ”ר, 340 חשמל, מגרש מ”ר 350 ניתן לבנות

דירות למכירה

למכירה חד' רובע 5 למכירה פנטהאוז א', ברוגוזין יכול להתחלק דירות, נוף לים,מרפסת 2 ל- ₪ 3,500,000 ענקית תיווך רפי 050-5280-081 מעלית + 6 חניה, קו” ₪ 2,200,000 תיווך רפי 050-5280-081 פינתית, בריכת שחייה, 560 יח׳ דיור, מגרש 2 מ״ר 340 מ״ר, בנוי ש״ח 6,900,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה ברובע י"ז מ"ר, בנוי 350 מגרש מ"ר, פינוי מיידי 260 ₪ 6,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה רובע ט"ו בודדת, מ״ר, 560 חד' מגרש 5 מ"ר פינתית 340 בנוי ₪ 7,400,000 לא בשבת 050-8699039 4 רובע ד' באלמוגים מ"ר, עסקה 130 חד' ₪ 1,800,000 טובה תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’ בסיטי ברח’ העצמאות 4 מ”ר, ממ”ד, מרפסת, 136 למכירה וילה בט״ו בודדת,

למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,950,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 וילה רובע ט"ו, פינתית, מ"ר 530 שלב ג', מגרש ש"ח 6,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 חד' באשכול, 5 , נוף לים 3 מפוארת, קו" ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר, 107 חד’ 4 בזלמן ארן, מעלית, אין ממ״ד, אין מרפסת ₪ 1,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 3 למכירה בקרן היסוד מ״ר לפני תמ״א, 76 חד׳ 2 מושקעת מאוד, קו״ ₪ 1,550,000 ,4 מ בהזדמנות! תיווך רפי 050-5280-081 ברובע א' רח׳ קדושי בלזן חד' על יד הים, מעלית, 3 ממ"ד, מרפסת, לא לפספס ₪ 1,690,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' ברמב"ם, 2 למכירה קומת קרקע, חתומים פינוי בינוי, ₪ 1,185,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר 112 חד׳ 4 ,5 , קו״ 66 ברוגוזין סטנדרטית, מיידי ₪ 1,700,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה ללא תיווך!

למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,400,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' רובע א׳ 3 ברוגוזין, מעלית, ₪ 1,490,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה 50 חד' בהגנה 2 מ"ר, קומת קרקע ₪ 1,290,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה + ' חד' ברובע ה 3 מעלית + 3 מרפסת, קו" ₪ 1,690,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' ברובע י' 3 2 מ- 2 קו" ₪ 1,590,000 תיווך רפי 050-5280-081 מ"ר 18 מ"ר, מרפסת ₪ 3,340,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’ ממ”ד, 5 באבן עזרא מ”ר 147 מרפסת, מעלית, זקוקה לשיפוץ ₪ 2,120,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה 170 ,10 חד' במע"ר קו" 5 קוטג' רובע ט' רח' גינה + ' חד 9 בבלי מפלסים 3 מ"ר, 100 ₪ 3,550,000 תיווך רפי 050-5280-081

חדרים משודרגת 4 מעליות, 2 באשקלון, מזגנים, ממ"ד, חניה, פינוי מיידי פרטים: 052-6685870 למכירה חד׳ בי״א 5 בנחל לכיש + מרפסת + חניה פרטית, משופצת ,1 קו״ ₪ 2,400,000 ללא תיווך 050-934-5400 לא בשבת 054-454-0097 למכירה חד' 5 דירת גן ברובע י"ז מפוארת, גינה ענקית, פינוי מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה בודדת פינתית ברובע משפחות, 2 ט"ו, מתאימה ל פינוי מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' נוף 5 במרינה דירת גן מ"ר 250 מ"ר, גינה 180 לים, בנוי ₪ 7,000,000 תיווך רפי 050-5280-081

תיווך רפי 050-5280-081

29

25.8.2023

Made with FlippingBook Learn more on our blog