השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

כל מי קשה לו בקניין תפילין מהודרות, ילדים ומעלה(, יתומים, חולים, 12 קודם בר מצווה )גיל שיקבלו עליהם להניח תפילין, ניתן לשלוח בהודעת ווטסאפ ויחזרו אליכם. הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה. תפילין טלית וסידור

פסטיבל מכירות ענק של גלביות מכל העולם 23.6-22.6 במכירה ביתית בימים חמישי ושישי, , רובע ט״ו, אשדוד. 28 ברח׳ אסתר המלכה

מודעה זו נתרמה ע"י

ו

א

ש

ו

ת

פ

נ

ח

0506709822 פלאפון הרב משה אלמושנינו

ו

ב

052-32220743 לתיאום טל׳.

גלביות אליסה

27

23.6.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator