השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר

שירות מקצועי אדיב ואמין

להשכרה

₪ 3,800 ₪ 5,000 ₪ 5,400 ₪ 6,600

מ“ר 35 חד‘ בוילה קרקע, מרוהטת 2 בי“א דירת

מ "ר 80 מרפסת + ' חד 4 ,72 ברוגוזין

חד' מושקעת, מרווחת, נוף לים 4 בא' ברוגוזין

1.8.2023 מ"ר, מרפסת סוכה, כניסה 150 ' חד 5 בי"ב ₪ 8,000 מ“ר( מעלית עד הבית, חניה 100) מרפסות 3 + מ“ר 140 ‘ חד 4.5 בסיטי פנטהאוז ₪ 10,000 1/9/23 חד‘ מרוהטת חלקית, פנוי 5 במע“ר דירת גן דופלקס למכירה ₪ 1,750,000 חד' ממ"ד, מרפסת, נוף מלא לים, מעלית שבת 3 בי"א ₪ 1,790,000 מ“ר, מזגן בכל חד', נוף לים, מעלית 18 מרפסת + מ“ר 120 ‘ חד 4 ‘ ברובע ד ₪ 1,790,000 מעליות, כיווני דרום 2 , מ“ר, ממ‘‘ד 30 מ“ר עם מרפסת 85 ‘ חד 3 ‘ בא ₪ 2,150,000 מ"ר, מרפסת, ממ"ד, חניה 125 ' חד 4 בסיטי ברח' הציונות ₪ 2,680,000 מעליות 2 , מרפסת + מ"ר 160 ' חד 5 ברובע י"ב שבט לוי

(1+ 4.5- חדרים )מחולק ל 5.5 61 סיטי העצמאות בלעדיות מ"ר מרפסת כיוון 75 + מ"ר 162 7 קומה ₪ 2700 סטודיו מושכר חדרי 3 דרום מזרח מושקעת חדר שירותים 3 אמבטיה

ב לעד י ו ת מ"ר 156 ' חד 4 בי"א מושקעת מאוד נוף פנורמי לים מרפסת סוכה מעלית שבת מחסן חניה פרטית ₪ 2,900,000

הורים גדול עם חדר אמבטיה אוכל מרווח פתוח סלון פינת ₪ 3,320,000 חניה

ברובע ט‘‘ו למכירה 300/500 ' חד 8 וילה מרפסות נוף לים כפולה סגור חדר מחסן ₪ 6,800,000

7 בי“ז דופלקס למכירה 100 מ“ר מרפסות 205 ‘ חד מרפסות( בניין של 2) מ“ר קומות עם מעלית בריכה 2 יחידות הורים 3 X 6 2 פרטית ממ‘‘ד ₪ 4,500,000

ממ‘‘ד

חניה

23.6.2023

28

Made with FlippingBook Ebook Creator