השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

ג׳קי בן זקן: ״חליווה מבוקש במדינות בשל מעשי תרמית, הונאה וניסיון לרצח״ ג׳קי בן זקן מסר בתגובה כי ״המדובר בתביעה חסרת כל בסיס אשר הינה ניסיון סחיטה המאפיינת את דרכי הפעולה של מוריס חליווה לאחר שישב בכלא (בגרמניה/ אירופה) על הברחת סמים וניסיון לרצח החליט לפעול בדרכי עוקץ ומרמה והגיש את התביעה חסרת השחר. שנים בחברת ״מנור״ הלוואת 15- מוריס לא חי ולא גר בארץ, השקיע לפני למעלה מ מיליון ש״ח, אשר הוחזרה לו במלואה ובנוסף עד היום קיבל בחלקו 12 בעלים של מיליון ש״ח בעודו נשאר שותף בחלקו ביתר נכסי החברה. 150 רווחים בהיקף של מעל מוריס לא פעל להשיא את נכסי החברה, ודאג רק לפגוע ולהזיק לחברה והכל בניסיון לסחוט כספים משותפיו אשר גילו כי הוא פועל בדרכי עוקץ במדינות שונות בעולם, משנה את מקום מגוריו ומבוקש בחלק מהמדינות בהם ביצע מעשי תרמית והונאה ועכשיו כך פועל מוריס בימים אלה בישראל ובמרוקו. הטענות של מוריס ממוחזרות ושקריות, ובמקום להוקיר ולתגמל את מנהליה של החברה מעדיף מוריס לתבוע אותם ולתבוע גם את הדירקטור מטעמו מר חיים רביבו, ששירת אותו ואת החברה בנאמנות. חברת ״מנור״ שותפיה ומנהליה יפעלו כגוש אחד שהאמת תצא לאור וניסיון הסחיטה החדש של מוריס חליווה לא יצליח לו הפעם״.

בעדות שנחשף אליה מפיה של אחותו של חיים רביבו שעבדה אצל בן זקן, היא סיפרה דירות 5 לו שבן זקן קיבל מש.ס אדיר בסתר שהיו בשימוש בני משפחתו וכדורגלנים של קבוצת הכדורגל מ.ס אשדוד שבבעלותו, בתמורה להענקת קומה מסחרית בבניין המקרה השני המועלה בבקשה נוגע לעסקאות למכירת שני מגרשים של מנור לחברת ש.ס אדיר מאשדוד. רק לאחרונה חליווה גילה, לטענתו, 8 כי "נציגי ש.ס אדיר שילמו לג'קי מיליון שקל במזומן 'מתחת לשולחן' במסגרת שלוש עסקאות שונות, מיליון שקל מתוך הסכום 6 כאשר המזומן שולם לג’קי בגין שתי עסקאות שחברת ש.ס אדיר ערכה עם מנור"

סכסוכים מול ש.ס אדיר, עד שבסופו של דבר מיליון שקל יותר. "מנור 5.5 מנור שילמה אולצה, בעל כורחה, לשלם מחיר משמעותי מכיסה עבור סילוק סכסוכים אחרים שכלל אינם שלה אלא של ג'קי ואברהם", נטען בבקשה.

במגרש. בנוגע למו"מ נוסף הנוגע לביטול מכירת המגרש השני ממנור לש.ס אדיר, טוען חליווה, שבן זקן טרפד פשרה שהציעה ש.ס אדיר בשל אינטרסים עסקיים שלו ושל נניקשווילי בחברות האחרות, שגם הן ניהלו

13

23.6.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator