השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שנים ברציפות 6 אשדוד במקום הראשון בחינוך מבין הערים הגדולות

הישג ענק!

11

23.6.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator