השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 ש"ח, כורסא ענתיקה 100 מראה לסלון 055-9627007 ש"ח 900

בס״ד

חד' על יד 3 ברובע א' הים, מעלית, ממ"ד, מרפסת, לא לפספס ₪ 1,700,000 תיווך רפי 050-5280-081 4 רובע ד' באלמוגים מ"ר, עסקה 130 חד' ₪ 1,850,000 טובה תיווך רפי 050-5280-081 וילה רובע ט"ו, פינתית, מ"ר 530 שלב ג', מגרש ש"ח 6,800,000 חד' באשכול, 5 , נוף לים 3 מפוארת, קו" ₪ 2,900,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה קוסטה דל סול רובע חד' ענקית, כיוון 4 י"ז, ₪ 3,000,000 לים תיווך רפי 050-5280-081 חד' 3 למכירה בהגנה 2 מ"ר, קו" 76 ₪ 1,530,000 050-8699039 058-4555548 המשך דירות למכירה מעלית + חד' ברח' שבי ציון, משופצת 4 תיווך 050-4122446 ש"ח 1,570,000 חד' ברח' ההגנה (בהליך פינוי 3 ש"ח 1,530,000- , ב 2" בינוי) קו תיווך 050-4122446 050-8699039 058-4555548

להשכרה + ׳ חד 5 בשייטים מרפסת, כניסה מיידית ₪ 5,200 תיווך רפי 050-274-4566 בס״ד להשכרה 3 חד׳, בבן אליעזר, קו״ 3 ₪ 4,000 , מיידי 4 מ-

עיריית אשדוד מודיעה על:

052-3671116 מיטת תינוק כחדשה

300 עלות | 4.23 מס' מכרז 04/05/23 עד ליום 30/04/23 הארכת המועד להגשה מיום שירותי תמיכה בתחום המחשוב לעירייה

מעוניין לקנות תקליטים ישנים 052-3671116 במצב 2.40 X 3.20 שטיח בלגי ,054-4550522 ש"ח 500 מעולה 054-9522755 מ' נפתח 1 X 1.60 שולחן פינת אוכל ש"ח 750 מ' במצב מצוין רק 3.60- ל 054-9522755 ,054-4550522 למכירה מזנון וטלוויזיה במחיר סימלי 052-4401018 משפחה נזקקת מעוניינת בתכולת בית 053-3987325 עבודה תיכון + ש.פ. במתמטיקה, פיזיקה ליסודי 052-3905125 מעוניין בכל עבודות השיפוצים מא' לא משלמים 100% עד' ת' אם לא 050-2128588 צבעי מקצועי מחפש עבודה זמני או 052-4807212 קבוע, בדירות/משרדים דרושה מטפלת לתינוק כולל עבודות פעמים בשבוע במושב 4 , בית קלות 052-8905843 ביצרון מטפלת סיעודית פנויה לעבודה מיידית 052-8690520 ניידת שיפוצים לכל כיס חשמל, אינסטלציה, קרמיקה, שפכטל, צבע, אסתי 050-2332329 תאורה ועוד צילום סירטונים ועריכה לרשתות חברתיות עם מסרים לטקטוק, אינסטגרם, דף עיסקי פרטי, פייסבוק אסתי 050-2332329 ועוד זריזה ואחראית מעוניינת לעבוד במשק 050-2806198 בית

09:00-13:00 בין השעות www.ashdod.muni.il : כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרט העירוני בכתובת 1000 עלות | 8.23 מס' מכרז 04/05/23 עד ליום 30/04/23 הארכת המועד להגשה מיום בהזנה סולארית בעיר LED אספקת תאורת 1000 עלות | 6.23 מס' מכרז 04/05/23 עד ליום 30/04/23 הארכת המועד להגשה מיום אספקת מוצרי מחשוב וציוד נלווה לחינוך המיוחד

הסוף לטרמיטים

תיווך רפי 050-274-4566

בס״ד 2 סטודיו, להשכרה חד׳ רובע י״א, משופץ מהיסוד, מיידי ₪ 3,700

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

תיווך רפי 050-274-4566

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

עסקים

חנות רובע א’ להשכרה מ”ר גלריה, 20 + מ”ר 50 ₪ 3,750 מושקע מאוד תיווך רפי 050-5280-081 חנות בפסאג׳ להשכרה מ״ר, מיידי 26 ברובע א׳, ₪ 2,800 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה משרד ח.מ. שפירא (בניין עירייה ,1 מ”ר, קו” 32 ישן) מיידי ₪ 1,950 050-8699039 058-4555548 שונות מ' רוחב, 46 , מ' גובה 2.27 מראה מזהב מתאימה למספרה/וילה/לאולם אירועים 055-9627007

תיווך פאר שמחי 050-4122446, 8523553 , מרכז מסחרי ב' אשדוד 1 מרכז ב', קיבוץ גלויות

למכירה

₪ 1,250,000 חד' רובע ב' 2 ₪ 1,500,000 ) חד' רובע ג' רח' חטיבת הנגב (יש התרים 3 ₪ 1,530,000 ) חד' ברובע א' רח' ההגנה (בהליכי פינוי בינוי 3 ₪ 1,850,000 חד' ברובע ח' לאחר תמ"א 4 ₪ 2,000,000 מרפסת ומעלית + חד' ברובע י"א בניין לבן 4 ₪ 1,570,000 מעלית + חד' ברח' שבי ציון, מושקעת מאוד 4 ₪ 2,400,000 חד' ברובע י"ב, משופצת מאוד 4

גישור

דירות להשכרה חד' ברובע ב' רח' המעפילים, 2.5 מרוהטת חלקית, משופצת ומסודרת, 054-5120664 ש"ח, מיידי 3200

להשכרה

חד' ברח' קיבוץ גלויות, משופצת מאוד, מיידי 2

ש"ח 2000 רק

חד' ברח' רמב"ם בשלבי תמ"א 2.5

חד' בקיבוץ גלויות, משופצת מאוד, 2 תיווך 050-4122446 ש"ח 3000 מיידי

ש"ח 2800 חד' ברובע ד' בשלבי תמ"א 4 20.5.23 חד' ברח' אבוחצירא, משופצת הכל חדש, פינוי 4 ש"ח 5200- ב

ש"ח, גרניט פורצלן 350 מצבר בוש חדש 055-9627007 מ"ר 26

מושבים ענתיקה בצבע זהב 2 כורסא כבלים תוצ' + תוצ' איטליה קומפרסור 055-9627007 ₪ 250 גרמניה באריזה

חד' ברובע ב', פינוי מיידי 4 וילה בודדת תיווך 050-4122446 ש"ח 6200

25.4.2023

30

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease