השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גיליון 2550

ש"ח כולל מע"מ 5.00 המחיר:

1 7 : 1 6 : צ א ת ה ש ב ת 1 6 : 1 5 : כ ״ ד ב כ ס ל ו ת ש פ ״ ג כ נ י ס ת ש ב ת 2 5 . 1 1 . 2 0 2 2 י ו ם ש י ש י

0 8 - 8 6 6 8 6 6 6 : ' , מ ר כ ז ד ' ט ל 4 9 שב ו ע ו ן החדש ו ת של אשד ו ד ו הסב י ב ה - המ י י סד : מ נ חם ג ל י ל י - המע ר כת : ר ח ' ר ו ג ו ז י ן

רח ו ב ות מסוכנים

החמרה בפשע באשדוד: השלכת רימונים, ניסיון חטיפה, תקיפת צעירות, אקדחים הצתות, ודקירות

22,26 עמודים

רויטל מסס

רויטל מסס על הריצפה והשוטר אוזק אותה

:)48( רויטל מסס "השוטר הטיח אותי על הרצפה ואזק אותי בכוח" המשטרה: ״החשודה גידפה, איימה ונשכה את השוטר״

10 ׳ ראה ׳בלי חשבון׳ עמ הוראת האייתולות באיראן "לשחוט את איציק משה בסכין"

16 ׳ ראה עמ

20 ׳ עמ

1

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 8.7.2022

25.11.2022

2

23.11.2022-30.11.2022

15

1

|

750

1

100

630

17 00 2 600-800

40 00 2

25 00 2

7 90

19 90

/ WOW

125

125

600 28%

150

20 00 5

10 00 4

10 00 4

11 90

24 90

200

500

250

330 X 6

9 00 3

20 00 8

19 90

24 90

7 90

40-50

400

750

150

2

10 00 3

18 00 2

20 00 4

18 00

9 90

700

320

300-400

20-60

80

15 00 2

18 00 2

10 00 3

12 00 3

47 90

2

4 JAVEL

60

30

5

52*65

80

30 00 2

10 00 2

29 90

13 90

24 90

| 21 בן גוריון אשקלון סיטי | 38 יהודה הלוי אשקלון עתיקות

20 מרכז מסחרי השחף כפר עזר | רובע י״א 12 הרי הגולן אשדוד 62 הרב אויירבך | 31 בית שמש בן איש חי | מפגש הבקעה | 3 מבשרת ציון החושן 15 חיל האוויר | 2 אליהו מרידור | 2 יקותיאל אדם פסגת זאב

15 האבן | 1 העירית מעלה אדומים |

36 צומת זול ובגדול בר אילן | 3 אוהלי יוסף | 5 כל זול בר אילן | 1 יואל | 21 מאה שערים | 6 רוממה רח׳ אוהליהב ירושלים ניות | 8 הרב קוק | 84 הנביאים | 113 שוק יפו | 6 עליית הנוער | 109 צונדק | 39 רמות לואי ליפסקי | 3 גאולה אבינועם ילין קריית יובל | 21 קריית מנחם הנורית | 30 יוסף חכמי | 16 הפסגה | 39 בית וגן הפסגה 57 הר נוף שאולזון | 61 הרצוג אבשלום אזור תעשייה מושב יתד | 38 הפלמ״ח | 117 קריית יובל פסח חברוני | 31 אורוגוואי

50

100

23.11-30.11.22

3

25.11.2022

אשדודמתעדכנת

#אשדוד_קרדיט_צילום: נתנאל פריאנטי

בדיקות קורונה בחניון המשכן לאומנויות PCR לרשותכם מתחם בדיקות

עבור תאגידים שלא 2023 בקשה לתמיכות לשנת למטרת רווח ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בתחומים הבאים: 2023 בקשות לתמיכה לשנת התקציב • חינוך – מוסדות חינוך מגיל חובה בעלי סמל מוסד שאינם בזרם החינוך הממלכתי ואינם מתוקצבים במסגרת "חוק נהרי"; מורשת יהודית בחטיבה צעירה, חינוך וחקר ימי. • תרבות. • דת – א) כוללים לאברכים. ב) פיתוח (בנייה, הצטיידות ושיפוצים) בתי כנסת, פיתוח מרכזים בהתאם לתבחינים. ג) עדה יהודית. • רווחה. • ספורט. • פעילות וולונטרית כללית. • תמיכות עקיפות בהתאם לקריטריונים. – התמיכות ניתנות על פי נוהל משרד הפנים ועל פי קריטריונים למתן תמיכות מתן התמיכות או באתר 317 חדר 3 של עיריית אשדוד, בהם ניתן לעיין במחלקת התמיכות בבית העירייה, קומה האינטרנטהעירוני. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות לגופיםהפועלים בעיר לטובתתושבי אשדוד. בהתאם לנוהל, רשאים להגיש בקשות תאגידים רשומים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים. כ"ב חשוון תשפ"ג והכניסה אליו תעשה באמצעות אתר 16.11.2022 אתר התמיכות נפתח מיום (ראו שם – שרתים בקליק – אתר תמיכות) www.ashdod.muni.il האינטרנטהעירוני בכתובת או במיילים: 08-8545220 לשאלות ניתן לפנות למחלקה בטלפון: בבוקר. 05:00 לשעה 22:00 , בין השעות 01/12/2022 ובתאריך 30/11/2022 בעיר, בתאריך העבודות תתבצענה בצמתים הבאים, כשעתיים עבודה בכל צומת, על פי הסדר הבא: מדרום לצפון כולל חסימות באופן חלקי + . הרצל-עובד בן עמי – העבודה תהיה ממזרח למערב 1 22:00-01:00 משעה . עובד בן עמי-בני ברית – העבודה תהיה מצפון לדרום כולל חסימות באופן חלקי 2 03:00 – 01:00 משעה . ירושלים-הפרחים – העבודה תהיה ממערב למזרח פניה שמאלה כולל חסימות באופן חלקי 3 05:00 – 03:00 משעה . ירושלים-משה סנה – העבודה תהיה על שד' ירושלים כיוון מערב כולל חסימות באופן חלקי 4 06:00 – 05:00 משעה ממזרח למערב כולל חסימות 1/12/2022 . קרן היסוד-שפירא – העבודה תהיה בתאריך 5 00:00 – 22:00 באופן חלקי . 1/12/22 ורק השלמות תבוצענה למחרת, ב- 30/11/22 עיקר העבודות תתבצענה ב הזמנים נתונים לשינויים בהתאם להתקדמות בביצוע החריצה. חריצת גלאים במספר צמתים בעיר אגףמאור וחשמל במנהלההנדסהמודיעיםבזאתעל ביצועעבודותחריצתגלאיםבמספר צמתים

.1 הבמה, דרך ארץ 14:00–08:00 שישי 20:00–12:00 שבת 19:00–11:00 א'–ה'

קול קורא - הצעות לרחובות על שם נשים המשרד לקידוםמעמד האישה בעירייתאשדודמזמין את תושבות ותושבי אשדוד להציע שמות לרחובות העיר על שם נשים משפיעות ומעוררות השראה. את ההצעות כולל הסיבה להצעה יש להגיש לכתובת monashim@ashdod.muni.il המייל: *אין התחייבויות מצד עיריית אשדוד/המשרד לקידום מעמד האישה לקבל את ההצעה. לא פורשים בלי שמתכוננים! מזמינים את תושבי אשדוד לסדנת הכנה 60+ מרכז אפ לפרישה שתתקיים בזום. במה נעסוק בסדנה? מהו הסכום שיעמוד לרשותי אחרי הפנסיה? מדוע חשוב להתכונן כבר עכשיו ליום שאחרי הפרישה? אילו החלטות רצוי לקבל לפני היציאה לפנסיה? ועוד.. 19:30–18:00 | 08.01 ד' החל מה- + ' מפגשים בימי א 7 לכל הסדנה. ₪ 30 עלות מסובסדת של או במייל: 08-9238677 לפרטים ולהרשמה בטלפון: up60plus@ashdod.muni

– גב' מזל אסולין. masala@ashdod.muni.il – גב' סיגל אוחנה. sigaloch@ashdod.muni.il 14:00–09:00 קבלת קהל ומענה טלפוני בימים ראשון ושלישי בין השעות שימו לב!

יינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות, אך תינתן 28.12.2022 ביום ד' בטבת תשפ"ג (מועד אחרון להגשתו 2023 אפשרות להשלמת ניירת למסמכים מיוחדים בלבד, כגון ניהול תקין יישלח בנפרד). בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשות לא מלאות – לא תובאנה לדיון. שחרור כספי התמיכה כפוף לאישור תקציב העירייה.

אתר העירייה

המוקד העירוני הכתובת לכל מפגע 106

25.11.2022

4

849. 95 ₪ במקום 1699.90 ₪ מידות 90/90/75 ס " מ

999. 95 ₪ במקום 1999.90 ₪

1099. 95 ₪ במקום 2199.90 ₪ מידות 140/90/76 ס " מ

מידות 120/120/76 ס " מ

502821008

502821001

500821263

במבצע 50% הנחה משתתפים כל שולחנות האוכל , * המחיר משתנה בהתאם לגודל השולחן , ומגוון גדול של כיסאות פינת אוכל ( אך לא כולם ,) המחירים במודעה אחרי הנחת ,50% אין כפל הנחות , הרשת שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש , ט . ל . ח חנות הרמוניה לבית אשדוד רחוב האורגים 9 מתחם טופ סנטר – 08-6364755 www.harmonya-l.co.il יש לרשום בוויז " הרמוניה לבית אשדוד "

5

25.11.2022

פינוקים ליום המורה?

050-244-4544 : להזמנות I (בסניף בוטיק הפיתה) רובע י״ג 20 המלך דוד בוטיקיתה - מגשי אירוח חלביים butikita2022 f

25.11.2022

6

בס"ד

חולמים להרחיב ולא יודעים מאיפה להתחיל?

חברת 'נס הרים' מתמחה בשיפוץ וחידוש מבנים, תוספת מרפסות שמש וחדרי ממ"ד. חברתנו מלווה את לקוחותיה החל משלבי התכנון והכנת תוכניות באמצעות אדריכלי ומהנדסי החברה עד לקבלת ההיתר והגשמת החלום... חברתנו מתמחה במתן פתרונות יצירתיים לביצוע העבודה באמצעות במות הרמה, לרווחת ונוחות הדיירים.

חיזוק מבנים מסוכנים, טיפול מלא מול העירייה והסרת צו מבנה מסוכן.

* 5891 חייגו עוד היום לפגישת >>> ייעוץ ללא עלות

ליווי וטיפול מלא בהיתר הבנייה

איטום גגות

שיקום ושיפוץ מבנים

תוספת ממ״דים ומרפסות שמש

מחירים הוגנים > אמינות > אחריות > עמידה בלוחות זמנים > איכות ומקצועיות ללא פשרות

7

25.11.2022

ביקור מעורר השראה בכלא ׳נווה תרצה׳ מנהלות בכירות בעיריית אשדוד ובחברות 28- כ העירוניות, מובילות דעה ופעילות באירגוני נשים, השתתפו ביום עיון שהתקיים בכלא "נווה תרצה", במסגרת חודש המאבק באלימות כלפי נשים

ביקור מאחורי הסורגים. נשים מאשדוד ביקרו בכלא ׳נווה תרצה׳ (צילום: דוברות שב״ס)

אלימות כלפי נשים, ערכו סיור באגפי הכלא עם רב כלאי טלי צוברי, ראש תחום טיפול ושיקום, ועם רס"מ מיטל כהן, עובדת סוציאלית ומנהלת תכנית עלמא לטיפול בטראומה והשלכותיה. הקבוצה זכתה גם להצצה לחדרי האסירות ותנאי מחייתן, ביקרו במקומות עבודה כמו: מפעל למוצרי נייר וחד פעמי, קופסאות מעוצבות ומתפרה לייצור דגלים ליחידות צה"ל ותיקים קטנים (תיקים לגן ולמחשבים) שעומדים ברמת איכות גבוהה במיוחד. הביקור הסתיים עם האסירה מ. (משתתפת בתכנית עלמא) שתיארה בהתרגשות את סיפור חייה על גמילה מהתמכרות לסמים, תהליך השיקום וההתמודדות בכלא ועל הכלים שקיבלה ובעזרתם תוכל להשתלב בחיים האזרחיים. "האסירות עושות כל מאמץ כדי להשתלב במקומות העבודה, הן לומדות בישול ואפיה, איפור, שזירת פרחים ועוד, וגם רוכשות מקצוע לחיים בו יוכלו לעסוק ביום שאחרי השיחרור", אמרו בכלא נווה תרצה. המשך היום היה בסינמה סיטי אשדוד, שם הוקרן הסרט "הכל אני יכולה" על הטרדה מינית. את הפעילות יזמה כאמור גב' אהובה עמרם, יועצת ראש לקידום מעמד האישה ושוויון מיגדרי, בתמיכה ובהשתתפות ראש מינהל משאבי אנוש גב' מירב שרת, אשר ציינו כי מדובר בכלא הנשים היחיד בארץ.

לרגל חודש המאבק באלימות כלפי נשים ובמסגרת שלל אירועים שהתקיימו בעיר ומחוצה לה, במטרה להעלות את המודעות מנהלות 28- לתופעת האלימות, יצאו כ בכירות בעיריית אשדוד ובחברות העירוניות, עובדות סוציאליות, עורכות דין ופעילות באירגוני נשים, לכלא "נווה תרצה" והשתתפו ביום עיון משמעותי וחשוב אותו יזמה גב' אהובה עמרם. לקבוצת הנשים נכונה תכנית פעילות גדושה בבוקר הן התייצבו 09:00- ומעניינת וכבר ב בכלא נוה תרצה, למפגש ראשון עם מפקדת הכלא סג"דשולה אברגל ושמעו ממנה על הכלא, על האתגרים בעבודה ודרכי התמודדות עם נשים אסירות, על היעדים ועל כך שהיא רואה את האדם ממול ונוהגת בחמלה ואהדה תוך הצבת גבולות. שולה סיפרה על חייה כאישה, המפקדת על כלא נשים, ועוררה השראה. למפגש הגיעה במיוחד הממונה על שוויון מיגדרי בשב"ס סג"ד ניקול אנגנדלר שסיפרה על העצמת נשים, קידום נשים וסיוע, במטרה לשקם אותן ולאפשר לאסירות לצאת עם כלים וכישורים לחיים האזרחיים בתקווה שלא יחזרו שוב לכלא. כמו כן, קבוצת הנשים מאשדוד, שכללה דמויות מוכרות בעיר ובהן גם אשת ראש העיר הגב' אירית לסרי-אלקסנברג, שמעו על השב"ס (שירות בתי הסוהר), על אסירות המרצות מאסר בגין פשעים שונים ועל

25.11.2022

8

9

25.11.2022

יוסי אסולין עו״ד בלי חשבון

איציק משה, שהפך ליעד חיסול איראני עם הוראה לשחוט אותו בסכין או לירות בו למרגלות "בית ישראל" בגאורגיה, גדל והתחנך ברובע ו' באשדוד ואף הקים ארגון ציבורי של צעירי אשדוד בזמנו הוא למד בישיבה וארגן תלמידי תיכון לעלות לסבסטיה בהתנחלות באלון מורה, היה מראשי אגודת הסטודנטים ומילא תפקידים בארגונים בינ"ל של ווג'ס והיה לנציגה הראשון של הסוכנות היהודית בבריה"מ דרכו בעולם ההסברה הישראלי בעולם נסקה והוא אף מונה לסגן הנשיא ב׳אליאנס׳ האירופי למען ישראל, 100 ומבטיח ליישם הקמת לשכות הסברה בעולם בנוסף, שימש כחבר בבורד לקידום המורשת היהודית תחת מועצת אירופה, ואף הקים את ארגון ההסברה המצליח "בית ישראל" בגאורגיה, שאותו מריץ שנים יחד עם חברי 10 מעל כנסת מימין ומשמאל לפני שבועיים אירגן כנס הסברה בינלאומי מוצלח נגד אנטישמיות בירושלים, ואז נודעה לו התוכנית האכזרית של האיראנים לחסלו,׳ בשל היותו יהודי ישראלי שעושה הסברה לישראל פרופיל של איש אחד אשדודי, שעושה עבודת קודש למען ישראל בעולם

פועל ללא לאות למען מדינת ישראל. איציק משה

כך הפך הנער מרובע ו׳ ליעד חיסול של האיראנים שנתנו הוראה: לשחוט אותו בסכין

12 המשך בעמוד

25.11.2022

10

חודש המודעות לבריאות הגבר

Photo by vlada karpovich | Pexels

המחלקה האורולוגית בביהח הציבורי אסותא אשדוד מזמינה אותך לאירוע מיוחד בו תפגוש את הרופאים שלנו לשיחת ייעוץ והכוונה לבדיקות המאפשרות זיהוי מוקדם של מחלות כמו - גידולים סרטנים, אבחון ובירור קשיים בהשתנה, בעיות אין-אונות ועוד 10:00-13:00 28/11/22 | נפגש בלובי בית החולים האירוע פתוח לקהל הרחב ללא צורך בהתחייבות או הפנייה תהיה גבר, טפל בעצמך חודש נובמבר מוקדש להעלאת מודעות לבריאות הגבר

מוקד זימון תורים: * 8480

11

25.11.2022

יוסי אסולין עו״ד בלי חשבון איציק משה: ״ממה שאני שומע וקורא על החקירה של המחבלים שנלכדו, הייתה להם הוראה אכזרית, והיא לבצע שחיטה בגרון בפרהסיה בכניסה למשרדים של "בית ישראל", בבניין ברחוב הראשי בו מונף דגל ישראל, למען יראו ויראו. לאחר שהמחבל לא הצליח לחסל אותי בסכין, הוא קיבל תמריץ נוסף ונאמר לו לרצוח בנשק או לחלופין לחטוף אותי על מנת לשחרר מחבלים אחרים"

איציק משה, שהפך בשבוע שעבר לאיש הכי מבוקש על ידי ארגוני מחבלים בעולם ויעד לחיסול של האיראנים, עוסק במשך שנים בהסברה בחו"ל למען ישראל בכל מיני כובעים: הסוכנות, אליאנס אירופי, ווג'ס, וגם באופן עצמאי. בגאורגיה שם פתח והקים את ארגון "בית ישראל" הוא נחשב לאיש הכי חשוב בעיני הממשל הגאורגי מטעם ישראל, הגם שאינו נושא בתפקיד רשמי. למרות שיש שם שגרירות, הוא עדיין נתפס 90- כנציג הראשון מהעולם היהודי משנות ה ומוזמן לכל האירועים הרשמיים של גאורגיה, וכן מוזמן על כל מה שמתרחש בישראל לאולפני הטלוויזיה העיתונות והרדיו. הוא בעצם השגריר הלא רשמי של ישראל שפועל עצמאית ועושה עבודת קודש למען ישראל ברחבי אירופה. בחודש אוגוסט "בית ישראל" התפרסם ברחבי העולם על הכנס שהתקיים בירושלים בתאריך 50% בנובמבר. "האנטישמיות גדלה מעל 7 בשנה; ההסברה למען ישראל כמעט ואינה קיימת בעולם; והפילוג בחברה, בשל חוסר הכנה לזהות ישראלית לפני העלייה" מספר איציק משה, וכן קרא לראשונה למיליון ישראלים בתפוצות, להתגייס בשירות מדינת ישראל. אין ספק שדבריו ופעילותו של איציק משה צדה גם את עיניהם של גדולי ארגוני המחבלים בעולם, שמנסים בכל דרך לפגוע במדינת ישראל ובנציגיה. משה סבור שהכנס היה טריגר לניסון לפגוע בו: "נכון להיום, ניתן להבין שהכנס הרגיז מאוד את ארגוני המחבלים האכזריים ביותר בעולם, ארגון אל קאעידה וכוחות משמר המהפכה האסלאמית, אל קודס. מחודש ספטמבר השנה, מייד לאחר הפרסום של "בית ישראל", כך לפחות לפי החקירה, האיראנים שלחו מחבל פקיסטני ומחבל איראני לחסל אותי". ש. ממש ככה? "שמע ממה שאני שומע וקורא על החקירה של המחבלים שנלכדו, הייתה להם הוראה אכזרית, והיא לבצע שחיטה בגרון בפרהסיה בכניסה למשרדים של "בית ישראל", בבניין ברחוב הראשי בו מונף דגל ישראל, למען יראו ויראו. לאחר שהמחבל לא הצליח לחסל אותי בסכין, הוא קיבל תמריץ נוסף ונאמר לו לרצוח בנשק או לחלופין לחטוף אותי על מנת לשחרר מחבלים אחרים". ש. אתה לא פוחד כעת אחרי שכבר הפכת ליעד של מחבלים? "חשוב לי לציין שאינני מפחד, כי אין לנו זכות ומותרות לפחד. מרגיש עצמי כחייל מן השורה בשירות מדינת ישראל. מהיום, גם הישראלים בתפוצות נמצאים בחזית המלחמה ואנחנו נעשה זאת בשל הדאגה למדינתנו, שבלעדיה אנחנו נימחק הן בישראל והן

עם נשיא אלבניה

ברחבי העולם. עלינו לזכור שהאנטישמיות 10 בשנה ובכל יום ישנם 50% גדלה מעל מקרים ברחבי העולם. להיות יהודי וישראלי פירושו להיות במלחמת קיום – ואין לנו ברירה אלא לנצח. אנחנו ניישם את כל התוכניות ולא נירתע מארגוני המחבלים. חשוב לי לציין: המדינה איננה שייכת בטאבו לעסקנים מפלגתיים, לפוליטיקאים או לפקידים, היא שייכת לכולנו ועלינו לעשות הכל לקידומה". פעילות בארגון "צעירים שאכפת להם" באשדוד והתגורר באזור 10 משה עלה מגאורגיה בגיל ו' באשדוד. תקופה קצרה מיום עלייתו החליט לדבר עם הוריו רק בשפה העברית ובחר בדרכו זו לישראליזציה מלאה. בשל הצטיינותו במתמטיקה הוא זוהה כמחונן והוקפץ כיתה. משם המשיך לימודיו בפנימייה דתית בישיבת תורה ומלאכה, בפתח תקווה. "הלימודים בישיבה עיצבו את זהותי הישראלית והיהודית,

דבר שסייע בהמשך פעילותי הציונית ברחבי "10 העולם", אומר איציק בראיון לאתר "אשדוד ו"השבוע באשדוד,” שתמיד דגל בהתנגדותו באופן סיסטמתי לפעילות עדתית בכל פורמט, המביאה לדבריו לפילוג העדתי ולפרטיקולריזם המסוכנים לעתיד הבית הלאומי בישראל. לאחר שחרורו מהצבא מחיל האוויר, חבר לפעילים אשדודים, ביניהם משה בוטראשוילי, המשנה לראש העיר אשדוד, אנזור מור ואיציק צחור והקימו ביחד את ארגון "צעירים שאכפת להם". בכנס היסוד בשנות השמונים השתתפו ראש העיר דאז אריה אזולאי ועורך ״השבוע באשדוד״ מנחם גלילי ואחרים. הארגון קרא לדור ההמשך של יהדות גאורגיה לישראליזציה מלאה, ולבנות להתגייס לצה"ל. במסגרת לימודיו באוניברסיטת תל אביב הוא בלט מייד בעשייתו הציבורית ונבחר ליו"ר אגודת הסטודנטים באחד השלוחות של אוניברסיטת תל אביב והיה העורך של עיתון אקדמי 'מיתר'. במקביל ללימודים עבד כראש מדור במפעל 'תדיראן' ופרנס בכבוד את משפחתו שהתגוררו באשדוד.

14 המשך בעמוד

25.11.2022

12

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡”Œ ‹‡’– Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו... ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו...

499 D ŒŒ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Œ Š…‚ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק ŠŒ‡– ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ 39 90 Œ Š…‚ 39 90 59 90 Œ Š…‚ •ƒŠ 12 ~’Š~ ‚…‚ Š‰‡Œ Šƒ€ ƒ–Œ ~’Š~ ”…Š ŠŠƒ‰ ~† ‹ƒ–‰ Š הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ‚…‚ Š‰‡Œ ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ‚†•— ‚•‡–† —ƒŒ ‡~’ƒ–‡~ 499 פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. מבחר גדול פרקט למינציה 799 D ŒŒ ŒŒ 299 D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ •ƒŠƒŽƒŒ •‡–Œ –ƒ…— ”…Š ‚‡ƒ–€ ‚…‚ Š‰‡Œ ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ •Ž –…Œ 59 90 Œ Š…‚ מבחר ענק D ŒŒ D ŒŒ •Ž –…Œ Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק מבחר ענק תו תקן אירופאי תו תקן אירופאי Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ˜…~ ‚‡…‡ •ƒŠƒŽƒŒ ‚Š~ ‹‡” ƒƒ€Œ ˜–~ƒ’Œ 799 Ĭ 69 Ě"ĞĚ + 999 ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ

2

•ƒŠƒŽƒŒ ŠŒ‡– –~ƒ’Œ •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š—

•ƒŠƒŽƒŒ

2

ŒŒ D 99 ŒŒ D 99

299

699

‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ

D ŒŒ

D ŒŒ

59 Œ Š…‚ 59 Œ Š…‚

D ŒŒ D ŒŒ

ות 90- ות 90-

‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ˜–˜Ž ‚€–‚

‚‡ƒŠ˜ ‚Š~

199

399

D

D

ŒŒ

ŒŒ

799 D ŒŒ Ĭ 69 Ě"ĞĚ + —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡ ‡ * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין D ŒŒ D ŒŒ —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין https://ceramic- arble.co ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-990 228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ‹‡” ƒƒ€Œ †Œ Š ŠŠƒ‰ ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ מבחר גדול פרקט למינציה 399 3 3

D ŒŒ

13

25.11.2022

יוסי אסולין עו״ד בלי חשבון

במסגרת ההחלטה להיכנס לברית המועצות דרך גאורגיה , הוצע למשה לצאת לשליחות לא קלה 1989 בשנת לבריה"מ ולפתוח את הסניף הראשון של ווג'ס, הארגון העולמי של סטודנטים יהודים. "זאת הייתה שליחות מסוכנת, כי מדובר על תקופה שעצרו יהודים בשל לימוד השפה העברית או בשל מפגשים ביניהם" אומר משה, שיצא לשליחות מלא התלהבות ומטען ציוני רב

פעילות בווג'ס ובסוכנות ביום אחד בהיר, איפשהו בסוף שנות השמונים, כאשר העולם מפגין וזועק ברחבי אירופה את זעקת יהודי ברית המועצות "שלח את עמי", לשחרור יהדות בריה"מ מהאנטישמיות ומהסבל הטוטליטרי, התקיימה פגישה היסטורית במוסקבה: (ציטוט מהספר "ציונות נגד הזרם" שנכתב על פועלו של איציק משה). היה זה לפני שחדרה הסוכנות היהודית מבעד ל"מסך הברזל" ולפני תחילתה של העלייה הגדולה. במוסקבה נערכה פגישה מכרעת בין נציגי הסוכנות לבין נציג ההנהגה הסובייטית, שר החוץ אדוארד שוורדנדזה. בסיומה של הפגישה, שנערכה בהשתתפות נשיא הקונגרס היהודי העולמי אדגר ברונפמן, ראש הסוכנות היהודית שמחה דיניץ ויושב ראש חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מנדל קפלן, הוחלט לאפשר את פעילותה של הסוכנות היהודית בברית המועצות, ולקיימה – על פי הוראתו הלא פורמלית של שוורדנדזה בגאורגיה. כאמור, ובמסגרת ההחלטה להיכנס לברית , הוצע 1989 המועצות דרך גאורגיה בשנת למשה לצאת לשליחות לא קלה לבריה"מ ולפתוח את הסניף הראשון של ווג'ס, הארגון העולמי של סטודנטים יהודים. "זאת הייתה שליחות מסוכנת, כי מדובר על תקופה שעצרו יהודים בשל לימוד השפה העברית או בשל מפגשים ביניהם" אומר משה, שיצא לשליחות מלא התלהבות ומטען ציוני רב. והוא אכן הצליח לפתוח את הנציגות הראשונה. הדבר התקבל בהפתעה לצד התלהבות רבה ברחבי העולם. לאחר הצלחה זו, ארגן עם הנהגת ווג'ס, בחסות ראשי המדינה ונשיא המדינה, כנס בינ"ל ראשון בישראל, של ארגוני הסטודנטים היהודיים מהעולם, כאשר לראשונה השתתפו בו מנהיגי סטודנטים מברית המועצות. העובדה שבריה"מ נפתחה למחצה לישראל ויהדות העולם, הביאה לכך שהסוכנות היהודית פרסמה לראשונה מכרז לבחירת הנציג הרשמי הראשון לבריה"מ. מתוך מאות מועמדים נבחר איציק משה , והפעם כנציג 90 לצאת לשם בתחילת שנות "הפרלמנט היהודי העולמי" (כך היה שמה של הסוכנות היהודית בבריה"מ). איציק מילא נציגויות 6 את המשימה בהצלחה רבה ופתח במרכז אסיה וקווקז, בשיטות דיפלומטיות מקוריות, תוך סיכון חייו בחלק מהאזורים המסוכנים, במרחב הסובייטי דאז – ולבסוף ניהל את הנציגויות ממוסקבה. משה נזכר, שהכנס הראשון ההיסטורי שארגן נציגות 400 היה בטביליסי, כאשר השתתפו בו מרחבי בריה"מ, דבר שהיה כנגד הזרם וכנגד כל הסיכויים. הצלחת הקונגרס ההיסטורי היהודי השפיע רבות על פריצת הנורמות במרחב זה של העולם. "אני זוכר שבשעת הצהריים, לאחר 48- המשתתפים הגיעו לגאורגיה מ 400- ש אזורים בבריה"מ, קיבלנו שיחה ממשרד ראש

איציק משה בצעירותו שהקים את הארגון ״צעירים שאיכפת להם״ (צילומים: מהאלבום הפרטי)

ישראל-גאורגיה וטיפל בקשרים הכלכליים והתיירותיים בין המדינות. בשנה זו הועברה , החלטה אנטי-ישראלית 67/19 החלטה לשדרוג מעמדה של הרשות הפלסטינית באו"ם. משה שוב סיכן את מעמדו במדינה שאליו הגיע עם עבודה קשה במשך שנים, מחליט לא לשתוק ומסכן את עסקיו בגאורגיה על מנת להביע תמיכתו בישראל ואמר את המשפט הבא שתפס כותרות: "אם הייתי שגריר ישראל בגאורגיה, הייתי עוזב את שליחותי היום, כי הייתי מחשיב שמשימתי במדינה הידידה הסתיימה!" – הצהרה זו הביאה להלם ותדהמה במדינה ידידה כמו גאורגיה, שגם היא הצטרפה לתמיכה נגד ישראל ככל מדינות אירופה. אולם הציבור הגאורגי הצטרף דווקא למחאתו של משה, שגררה הפגנות תמיכה בישראל, שבעקבותיה הקים משה את ארגון ההסברה שנים 10 "בית ישראל" בגאורגיה. במשך פיתח הארגון מתודיקה ייחודית להסברת ישראל, ואף התחברה לארגונים מובילים של EAI וארגון AEPJ בעולם, ביניהם האליאנס האירופי למען ישראל שבו הפך איציק משה לסגן נשיא הארגון. מטרת הארגון לשכת הסברה 100 "בית ישראל" היא הקמת בעולם ללא עלות למדינת ישראל – תוכנית בדוקה וישימה, שאותו הוא מבטיח להוציא לפועל תוך מספר חודשים במידה וראשי משרד החוץ הישראלי ישכילו לאשררו. ש. מה עושה הארגון שאתה עומד בראשו? במסגרת הפעילות "בית ישראל" קיים

המדינה וביקשו לדחות את האירוע. ששאלתי האם לדחות בשעה? נאמר לי לדחות בשנה!" הוא מספר השבוע ומציין כי עמד בפני דילמה קשה שיכלה להשפיע על חייו או למעצרו, אך כהרגלו לקח סיכון, כי ידע שהכישלון במשימה זו יכל להשפיע על החדירה לבריה"מ והכישלון בעלייה הגדולה. בסוף העלייה הגדולה וחזרת מיליון יהודים למולדת, איציק משה מוגדר כאחד האדריכלים של העלייה הגדולה, וכל הפרטים של הפעילות מובאים בספר "ציונות נגד הזרם". "נכון. זה גם מסופר באריכות בספר "ציונות נגד הזרם", מדובר במדינות אזרבייג'ן, אוזבקיסטן וקזחסטן, מדינות מוסלמיות שהיו בשליטת בריה"מ. צריך להבין שהייתי הישראלי הראשון הרשמי מטעם ישראל שנכנס למדינות אלה. יש לציין שמדובר על תקופה קשה ביותר, במדינות בהם נכנס משרד החוץ, והקים שגרירויות לאחר שנתיים שהייתי שם". גם כיום, כבעבר, איציק משה בחר מדינה מוסלמית באירופה, אלבניה וסיכם בפני נשיא המדינה את תחילת הפעילות. מייד לאחר מכן, הגיע שר בכיר ממונטנגרו וסיכם על פתיחת "בית ישראל". לכנס הגיע נציג מוסלמי מתורכיה שמקדם את הנושא באיסטנבול ובספרד ייצא נציג אשדודי, ג'ק ברגיל לקידום הפרוצדורה לפתיחת "בית ישראל" בספרד. ארגון ההסברה "בית ישראל”: בשנת עמד משה בראש לשכת העסקים 2012 ש. באותם זמנים גם נכנסת כישראלי למדינות מוסלמיות

25.11.2022

14

פעילויות בלוקסמבורג, מדריד, אוסלו, בוקרשט, ברלין ואף מקדם עם ראשי נציגויות במדינות 4 המדינה הקמת חשובות: אלבניה, מונטנגרו, ספרד ותורכיה. הפעילות של "בית ישראל" רשמה הצלחה בשל המתודיקה הייחודית שנבדקה במשך שנים בהשתתפות חברי הכנסת מימין 10 ומשמאל. ארגונים רבים הגיעו לגאורגיה בכדי להשתתף בכנסים שארגנו בגאורגיה. כתבות פרו- 100 למשל, מתפרסמים ישראליות בשנה, מלמדים לימודי השואה אתרים לזכר 2 , בארבע אוניברסיטאות השואה הוקמו, ובאוניברסיטה אמריקאית גאורגית הושג הסכם ראשון לתחילת הלימודים נגד אנטישמיות. הייחודיות של השיטה שפתחתי הינה פעילות בילטרלית המדינות, ועל כן גם 2 שממנה נהנים גאורגיה שותפה לעשייה. הצלחת הפעילות הביאה גם לחיבור עם העמותה למנהיגות ישראלית בתפוצות בראשותו של יואל הרצוג (אחיו של נשיא המדינה) ואיתן דרורי מאוסטרליה, ותכננו יחד את הכנס הבינ"ל בירושלים שהתקיים שבוע שעבר בו השתתפו נציגות ממספר מדינות והשתתפו משתתפים. חשוב לציין 350 בו מעל שבמהלך הפיילוט פיתחנו שיטה מעשית עו״ד בלי חשבון יוסי אסולין

עם חברו ח״כ דוד ביטן

הניתנת ליישום בכל נקודה בעולם, הן להסברת ישראל והן למלחמה באנטישמיות. בנושא אנטישמיות, על ידי העברת החוקה בפרלמנטים, נגד אנטישמיות – בלובי שנפעיל בסיוע השגרירויות, הסוכנות, ארגוני ההסברה וידידי ישראל. כמו כן, רקטורים מאוניברסיטאות 100 הזמנת לישראל, לשכנעם שילמדו נגד אנטישמיות. למשל, כהוכחה ליישום, בכנס נחתם הסכם ראשון עם אחת האוניברסיטאות בעולם".

הערת המערכת: מערכת העיתון מודה לנשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג, שהיה הראשון שטילפן לאיציק משה על מנת לחזקו בשל פרשת ניסיון החיסול האיראני, ואנחנו שמחים להצטרף אליו, ומחזקים את פועלו של ילד אשדודי, שעשה מסלול מקצועי בדרכו הציונית והגיע להישגים בינ"ל ברחבי העולם, המביאים כבוד רב לעיר אשדוד.

15

25.11.2022

) מאשדוד, לא תשכח את הסיוט 48( רויטל מסס שעברה עוד הרבה זמן: לילה שלם במעצר בכלא ׳שקמה׳, ומכות שקיבלה, לדבריה, משוטר במשטרת אשדוד שאזק אותה הכל החל לאחר ששוטר בניידת עצר אותה כשלא עברה במעבר חצייה וזה נמשך לויכוח ביניהם, שהוביל למעצרה "המעצר היה אלים, הוא פשוט זרק אותי לרצפה ופוצץ אותי ׳ ו׳השבוע באשדוד׳ 10 במכות" היא מספרת ל׳אשדוד את מה שעברה לאחר מכן הוזמנו עוד שוטרים שאזקו אותה ושלחו אותה למעצר לילי במעצר "זה היה סיוט של החיים שלי" היא מספרת, ומגוללת את הסיוט שעברה משטרת אשדוד: ״האשה קיללה, תקפה באגרופים ונשכה את השוטר״ "השוטר הטיח אותי על הרצפה ועם הגוף הגדול שלו הוא דרך עליי ולא יכולתי לנשום"

העימות של רויטל מסס עם השוטר

שאני אזוקה ביד אחת והוא עם כל הגוף שלו עליי ואני על הניידת. באיזשהו שלב הבת שלי ילדה צופה בנו והיא היסטרית 16 בת לחלוטין, החלה לצעוק 'אמא אמא'. אנשים התחילו להתאסף, אבל אף אחד לא התערב. אשה אחת פונה אליו ואמרה לו 'אדוני השוטר זו בחורה אתה לא אומר לה מה קרה'. והוא אמר לה 'תסתמי את הפה תעופי מפה, אני אעצור גם אותך'. זה היה משהו מטורף. איזה בחור החזיק את הבת שלי, שהתחילה לבכות ולהשתולל. אני לא נותנת לו את הפלאפון ובאיזשהו שלב הוא לחץ על האזיק נורא חזק. לא יכולתי כבר לנשום 'צעקתי לבת שלי שתזמין משטרה. הוא שמע שאמרתי תזמיני משטרה, והוא מייד עלה בקשר ודרש שוטרים לתגבורת וטען שהיא שניות 3 מתנגדת למעצר. תוך ניידות במקום. אני מהכאב 4 היו שהרגשתי ביד לא יכולה לזוז, עומדת על עקבים, עצורה עם אז יק אחד ביד, לא יכולה לזוז. כנראה שנשכתי אותו ביד, כי לא יכולתי להשתחרר מהכאב". ש. נשכת אותו? "כן. נשכתי אותו. נשכתי לו את היד כי הוא תפס לי באזיק ונורא

ש. את נכה? "לא. זה רכב שמשמש גם את חמותי, הרכב לא על שמי, אבל זה רכב שני של חמותי שהיא נכה. הוא אמר 'אני מבין שיש לך תו נכה ואת חונה באדום לבן, גם על זה תקבלי דוח', אמרתי לו אוקיי, וחזר לניידת , והתחיל לכתוב דוח. באתי אליו עם הת.ז. ואמרתי לו 'קח בחשבון שאני מצלמת אותך עכשיו, הייתי עצבנית מן הסתם על זה שאתה נותן לי דוח. אמרתי לו נגיע לבית המשפט ואני אזמבר אותך שם בבית משפט. הוא אמר לי 'את מאיימת עליי?' ואני בטיפשותי הרבה אמרתי לו 'כן אני מאיימת עליך ואנחנו ניפגש בבית משפט'. באותו רגע הוא יצא מהרכב הוא הטיח אותי על הרכב המשטרתי ואזק אותי ביד אחת ביד שמאל, ושם אותה אחורה, כמו שעוצרים אסירים". ש. הוא הקריא לך לפחות זכויות? "איזה זכויות, שום דבר. הוא ניסה לקחת את הטלפון שלי ותוך כדי אמרתי לו 'אתה לא יכול לקחת לי את הטלפון, לא אתן לך את הטלפון שלי'. מרגע זה התחיל מאבק על הטלפון, הוא ניסה לקחת לי את הטלפון, ולא הסביר לי בשום צורה למה תוך

שרכשנו כמה דברים. הרכב שלי חנה באדום לבן בצד השני של הכביש, (יש לי תו נכה) וחצינו שלא במעבר חציה. בדיוק עברה ניידת עם שוטר בפנים, והשוטר פנה אליי ואמר לי 'שמת לב שחצית לא במעבר חציה?' עניתי לו באדישות כן, וביקשתי סליחה. המשכתי לחצות לכיוון האוטו שלי, והשוטר עשה פרסה עלה על אי תנועה וירד מהניידת. הוא בא לכיוון האוטו שלי, הילדה שלי כבר עלתה לאוטו עם השקיות. הוא ביקש ממני ת.ז. ופתחתי את התיק להביא לו. הוא ירד מהניידת בא לכיוון האוטו שלי, ראה את מספר הרישוי וראה שיש לי תו נכה”.

רויטל מסס, עובדת מסורה בחברת "שברולט”, נשואה ואם לשלושה , ללא עבר פלילי ואפילו לא קיבלה דו"ח חניה, מצאה את עצמה במעצר, חבולה ומסוייטת לאחר ויכוח שהיה לה עם שוטר, שעצר אותה כשלא עברה במעבר חציה ומשם הכל יצא משליטה. ש. תספרי לי איך זה התחיל "ראשית, מעולם לא היו לי היתקלויות עם החוק, אני הכי נורמטיבית. אני והבת שלי היינו בקניון ׳סימול׳ ביום ראשון האחרון. אני והילדה שלי, ילדה טובה, לא משפחת פשע, יצאנו מהקניון עם השקיות בידיים לאחר

18 המשך בעמוד

25.11.2022

16

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡”Œ ים מטורפים לחגים רכז הקרמיקה והשיש מבצעים מטורפים לחגים במרכז הקרמיקה והשיש ‹‡’ Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו... 2 ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— ה תגענוווו... ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק 2 מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— אסלה תלויה מפוארת אסלה תלויה מפוארת Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ אסלה תלויה מפוארת אסלת מונובלוק ‚Š~ —ƒŒ ‚•‡–† ‚†•— מבצעים מטורפים לחגים במרכז הקרמיקה והשיש “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 3 מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 אסלה תלויה מפו ר אסלת מונובלוק אסלה תלויה מפוארת אסלה תלויה מפוארת אסלת מונובלוק Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2 Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Œ Š…‚ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק Ĭ 199 Ě"ĞĚ + 16 D ŒŒ Ĭ 199 Ě"Ğ + Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 349 Ě"ĞĚ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה 119 D ŒŒ ‡˜—• „– ˆƒŒŽ –ƒ…— ‚ƒ€ ƒ~ Ĭ 399 Ě"ĞĚ + 19 D ŒŒ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ •Ž –…Œ דרך קומפלט 3 אינטרפוץ דרך קומפלט 3 אינטרפוץ Ĭ 99 Ě"ĞĚ + 149 D ŒŒ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + 699 D ŒŒ הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות מבחר ברזים מבחר ברזים Ĭ 99 Ě"ĞĚ + מבחר ברזים •Ž –…Œ Ĭ 99 Ě"ĞĚ + 9 + מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 790 Ě"ĞĚ + 599 D ŒŒ † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ 69 D ŒŒ 3 D ŒŒ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + …–’ „– ‚–”• ‚‡’ ˆƒ–~ ƒ~ Š•‡Ž Ĭ 199 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + Ĭ 349 Ě"ĞĚ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה Ĭ 349 Ě"ĞĚ + א ון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה 39 90 59 90 Œ Š…‚ Œ Š…‚ מבחר ענק 39 90 59 90 Œ Š…‚ Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"Ğ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 9 Ě"ĞĚ + מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 Ĭ 790 Ě"ĞĚ + Ĭ 7 "Ğ + דרך קומפלט 3 אינטרפוץ Ĭ 299 Ě"ĞĚ + D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč Ĭ 499 Ě"ĞĚ + † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ –ƒ…— ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ „– …†ŒŠ ‘Š—‡Ž –ƒ…— ‚„ ƒ~ Ĭ 149 Ě"ĞĚ + פרקט שהוא עמיד בפני ם ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. מבחר גדול פרקט למינציה Ĭ 69 Ě"ĞĚ + ברז מטבח קונציטו נשלף נ ל Ĭ 690 Ě"ĞĚ + דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני רז מטבח קונציטו נשלף ב ו י ו Ĭ 690 Ě"ĞĚ + Ĭ 690 Ě"ĞĚ + דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט Ĭ 149 Ě"ĞĚ + Ĭ 149 Ě"ĞĚ + תו תקן אירו אי תו תקן אירופאי Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ברז נשלף למטבח ברז נשלף למטבח נ ל Ĭ 149 Ě"ĞĚ + Ĭ 149 Ě"Ğ + Ĭ 149 Ě"ĞĚ + סוללה לאמבטיה הכי זול בארץ! Ĭ 499 Ě"ĞĚ +

˜‡Š‡–•~ ‚‡†Œ~ •‡~ƒ ‚‡”•ƒ–†Žƒ• ŠŠƒ‰ נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 ŒŒ D 99 ŒŒ D 99

699 D ŒŒ

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

Ĭ 890 Ě"ĞĚ + 199 D ŒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

† “ƒ’–†Ž‡~ ‡•Š†‡~ ˆ– 4 —–ƒŒ ‚„ ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ 59 Œ Š…‚ 59 Œ Š…‚ דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ Ĭ 890 Ě"ĞĚ + D ŒŒ D ŒŒ

ŽƒŒ –ƒ‡‰Š ‚ƒ€ „– —–ƒŒ Š•‡Ž ‚„ –ƒ…— Ĭ 890 Ě"ĞĚ +

ות 90-

דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ

דלתות 2 חור 90/90 - 80/8 דלתו 2 90/90 - דלתות 2 ר 90/90 - 8 ות 90-

Ĭ 499 Ě"ĞĚ + מוט פינוק 699 D ŒŒ † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ Š ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ י

הכי זול בארץ! הכי זול בארץ!

Ĭ 499 Ě"ĞĚ + מוט פינוק י ו ו

799

D ŒŒ

כל הדחה טריקה הדחה יקה ח יקה לחצן בכל צבעים בחירה לחצן בכל לחצן בכל צבעים בחירה הצבעים לבחירה

סוללה לא בטיה ו

†ƒŒ •ƒŽ‡’

Ĭ 199 Ě"ĞĚ +

Ĭ 199 Ě"ĞĚ +

Ĭ 199 Ě"ĞĚ + 199 3 9 D D ŒŒ ŒŒ מבחר כיורים ענק

דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט …ƒ† ‚’—~ דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט

מבחר כיורים ענק

מבחר כיורים ענק

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– חנות היבואן ז הקרמיק והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00- 9:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 https:/ceramic-marble.co << לרכי ה ישירה בח ות האונליין —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין Ĭ 69 Ě"ĞĚ + ‡—‚ ‚•‡Œ–•‚ „‰ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— ht ps:/ cer i  ‡ Žƒ ‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *57 9 * 05 -9 07 2 * 0 35 * ‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ Ĭ 599 Ě"ĞĚ + Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + Ĭ 599 Ě"ĞĚ + 999 D ŒŒ Ĭ 599 Ě"ĞĚ + Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 299 Ě"Ğ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ď

חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין 26.8.2022 ˆ חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ מבחר גדול פרקט למ נציה רח' ה שקלון, הדרום

3

26.8.2022 ˆ אשקלון, הדרום 26.8 202 קלון, הדרום

3

17

25.11.2022

בכלא', אמרה לי ש'יש לך אפשרות להתייעץ עם דקות 5 עו"ד במשך שיחת טלפון, את רוצה?' אמרתי לה עוד לא נחקרתי, אני בהלם מוחלט, נכנסתי לאפטיות לא ידעתי איך ל ה ג י ב , ל א צעקתי ולא כלום, אפטיות מוחלטת טלא מגיבה. כמו זומבי. עלינו לחקירה היא התמקדה איתי בחקירה בזה שאני לא דיברתי יפה לשוטר. נשכתי אותו, ואיימתי עליו...". ש. ןלא בעבירת תקיפה שוטר? "לא יודעת, אולי יש את זה גם, אני לא יודעת". "בחקירה ביקשתי לקרוא לקצין שהחליט שאני הולכת לכלא. הקצין אומר לי כן גברת את הולכת למעצר, אני אומרת לו על מה? תסביר לי על מה, ככה החלטתי את תבואי מחר לפני שופט והוא יחליט. אני אומרת לו אבל למה? ככה החלטתי. אמרתי לו או.קיי אין בעיה, אתה יכול לפנות אותי לבית החולים חזרה, נכנסתי שוב לחרדה, הקשה עליי הפעם, אמר לי לא, את תסעי לאשקלון ואת לא מפונה לבית חולים, ואם יש לך התקף לב או משהו הרופא בשקמה יטפל בך כך הוא אומר לי.לא יכולתי לדבר. העבירו אותי לתא לבד, ביליתי שם את הלילה. ברמה שהסוהרות היו צריכות להפשיט אותי ולעשות עליי חיפוש, לא עשו לי. מסתכלת עליי ואומרת זה בדיחה, תביא את הנעליים מחטטת בכיסים, הזיה".

ש. איך הרגשת? "אני לא יכול לדמיין לך, איזו השפלה פשוט לא מאחלת את זה לאף אחד". ש. מתאר לעצמי שלא הצלחת לישון "ברור שלא. בחמש בבוקר, בשבע זה היה סוהרת מאוד חמודה..." ש. מה עבר לך בראש באותו רגע "אני אומרת לך שעתיים שהייתי שם שאני בתא לבד איך הגעתי למצב הזה, אמרתי בא לי למות לא יודעת איך הגעתי לזה, יותר מזה חשבתי על הילדה שלי, אני 23 אמא לילדים, יש לי ילדה בת סטודנטית זה לא אמיתי, על מעבר חציה? לילה שלם במעצר. ולמחרת בבוקר העבירו אותי עם הרכב של האסירים לבית המשפט". בבית המשפט שוחררה אותה בתנאי מעצר בית לחמישה ימים. ש. מה אתמתכוונת לעשות? "אני מתכוונת לתבוע את השוטר הזה, אישית. אני לא אוותר, זה עלבון והשפלה. הילדה שלי בחרדות, היא לא ישנה בלילות, ."16 מאותו יום היא ילדה בת ש. אמרת לשוטר אני אזמבר אותך, נשכת אותו.. "אני לא עבריינית, אתה צריך להבין, אני מודעת לחסרונות ואני מודעת למה שאמרתי וז לא בסדר, זה עדיין לא מצדיק בשום צורה שגבר יתקוף אותי בכזו צורה רק בשל היותי אישה. גבר עליי פיזית 52 שוקלת 1.54 אלים כלפיי. אני קילו קטנה רזה בלי מאמץ והוא מעליי כזה גדול. אני הגשתי תלונה במח"ש".

היד החבושה של רויטל בתמונה הקטנה: רויטל מסס

לא נגמר בזה. ברגע שאני מגיעה לבית החולים עושים לי בדיקות. השעה כבר אחת בלילה. אפילו הרופאים במיון הזדעזעו, אני אשדודית, מכירה את כולם. הפרמדיקים כל כך ריחמו עליי וכיסו את אזיקים מהידיים שלא יראו שאני אזוקה ברמה כזו. הרופא הכניס אותי לחדר נפרד, שאני לא אהיה ליד כל האנשים, ואז אמר לשוטרים 'חבר'ה מה קרה לכם, השתגעתם? נגמרו לכם העבריינים באשדוד?' הרופא דרש מהם להוציא את האזיקים מהידיים שלי, בדק אותי. עשו לי סדרה של בדיקות, עשו לי צילום בבית החזה, עשו צילום נוסף כי היה חשש של רישרוש של משהו, צילום בפרק כף היד, בלילה הוחזרתי 2 משהו מטורף. ב מהמיון לתחנה. שם גיליתי שהבת שלי נחקרה על כך שהשוטר שהיה עליי היא משכה לו את החולצה, והוא מאשים אותה בתקיפה משכה לו 16 שוטר. ילדה בת את החולצה ואמרה תעזוב את אמא שלי, זה מה שעשתה. היא נחקרה על ידי קצין נוער שוחררה ימים". 5- למעצר בית ל רויטל הוחזרה לתחנה והחוקרת שהגיעה לחקור אותה הודיעה לה שאת הלילה את תבלה במעצר." היא אמרה לי 'טוב תקשיבי גברת, את ברגע זה קחי בחשבון שהיום את עוברת את הלילה

כאב לי לחץ חזק. נשכתי אותו ביד ואז הוא שיחרר את האחיזה, הטיח אותי על הרצפה על הגב, וכשאני שוכבת על הגב הוא עליי עם כל הגוף הגדול שלו עם הברך שלו בבית החזה שלי והוא פשוט עליי. אני אומרת לשוטרים תעזרו לי תעזרו לי, אף אחד לא עוזר לי. הוא הרים אותי מהרצפה, ואני פונה לשוטרת שהייתה שם ומבקשת ממנה עזרה, והיא אומרת 'אני ממש לא עוזרת לך את עצורה' והעיפה אותי בחזרה לשוטר אחר שהגיע עם ניידת אחרת. ההוא שאזק אותי אומר לי 'כנסי', אף אחד לא מקשיב לי, לא מדבר איתי, לא שואל אותי מה קרה? והוא העיף אותי לתוך הניידת עם הסורגים, והילדה שלי בהיסטריה, מעולפת, לא יודעת איפה היא, לא יודעת מה קרה, לא יודעת איך הגעתי למצב הזה, בעלי הגיע וראה את השוטר שמכניסים את הילדה שלי לניידת השנייה. הוא היה בהלם”. ש . ו ה ג עתם לתח נת המשטרה. מה היה שם? "שמו אותי במעצר עם אזיקים בידיים וברגליים כאחרונת העבריינים. אני מחכה ונכנסת להתקף חרדה. לא יכולתי לנשום, ביקשתי רופא שהגיע ממד"א, ובגלל שהיה לי לחץ דם גבוה, פינוי אותי לבית חולים. והסיוט

המשטרה: האשה איימה, גידפה ונשכה את השוטר ממשטרת ישראל נמסר: ״הדברים והטענות כפי שהוצגו, רחוקים ומעוותים באופן מוחלט את מה שהתרחש במציאות. השוטר ביקש לזהות את האישה לאחר שחצתה את הכביש שלא במעבר חצייה, וכן התברר כי החנתה את רכבה במקום אסור המסומן באדום לבן. בשלב רישום הדו"ח, החשודה החלה לגדף את השוטר ולאיים עליו "חתיכת אפס", "יזמברו לך את הצורה" וקללות נוספות שנחסוך אותם מקוראי הכתבה. לאור האיומים והגידופים, השוטר הודיע לחשודה שהיא מעוכבת לחקירה, ולאור התנגדותה נאלץ לעצור אותה, זאת בזמן שהיא ובתה שהייתה עמה תוקפות אותו באגרופים ונושכות את ידיו. החשודה ובתה נחקרו במשטרה, ובימ"ש השלום באשקלון שחרר את האישה בהסכמת המשטרה בתנאי מעצר בית מלאים״.

25.11.2022

18

990 5

599 5

9:00-13:00

9:00-19:00

https://ceramic-marble.com *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 8 08-6699744 | , אשדוד 36 רח׳ העבודה

19

25.11.2022

המועדון החדש של ׳הולמס פלייס׳ ממוקם 13,000 ברובע י"ג בעיר, ומשתרע על שטח של מ"ר וכולל בריכה חיצונית עם שטחים ירוקים נרחבים, בריכה מקורה ובריכת פעוטות, חדר אולמות סטודיו למבוגרים ועוד 2 , כושר ענק קבוצת ׳הולמס פלייס׳ החלה במכירת מינויים

משה בן זקן, תושב העיר ובתפקידו מנכ״ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, הוא אחד השמות הבוערים בהתמודדות למועצת העיר בבחירות הקרובות: ״אם אתמודד זה יהיה בעצה אחת עם ראש העיר״ משה בן זקן שוקל להתמודד למועצת העיר אשדוד

המועדון מציע בריכה חיצונית ומקורה

Private Family- מועדון ה החדש באשדוד משתרע על מ"ר וכולל 13,000 שטח של בריכה חיצונית עם שטחים ירוקים נרחבים, בריכה מקורה ובריכת פעוטות, חדר כושר ענק, אולמות סטודיו למבוגרים, 2 אולמות סטודיו 2 , סטודיו ספינינג לפעילויות ילדים, פילאטיס מכשירים, מלתחות מפנקות, סאונה יבשה, ג'קוזי, בית-קפה וחנות לבגדי ואביזרי כושר. קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס, אמרה: "אני גאה ונרגשת להשיק באשדוד את ,Private Family- מועדון ה במספר בקטגוריית 9- המועדון ה המועדונים המשפחתיים של הקבוצה. השקענו את מירב המשאבים, על מנת להציע לתושבי אשדוד והסביבה מועדון פמלי יוקרתי, מפואר ומקצועי עם חוויה מושלמת של אימון Private - ובריאות. מועדון ה החדש של הולמס Family פלייס מצטרף לקבוצה שלנו מועדונים ברחבי 62 שמונה הארץ תחת מגוון מותגים, כשבמקביל אנחנו ממשיכים באסטרטגיית הצמיחה המואצת ופנינו לעבר פתיחת מועדונים נוספים לצד בחינת אפשרויות נוספות להתרחבות".

מבחר גדול של חוגים כמו פליאטים וסטודיו ספניניג

״מגיעות אלי באופן תדיר הצעות שונות״. משה בן זקן

כי בן זקן אכן יתמודד וההימורים סביב שמו הם, כי יצליח להשיג לפחות שני מנדטים למועצת העיר. בן זקן הוא אחד האנשים המקושרים בעיר ובתפקידו הנוכחי, יש לו חשיפה אישית ותקשורתית נרחבת. בשל החשיפה, רבים מכירים את בן זקן והיכרות זו עשויה להועיל לו מאוד במירוץ לבחירות. משה בן זקן אמר בתגובה כי ״מגיעות אלי באופן תדיר הצעות שונות להוביל רשימות קיימות, לרוץ באופן עצמאי ואפילו להוביל את העיר אשדוד שיקרה לי מאוד, עם זאת חשוב להדגיש שאני חלק בלתי נפרד מהקבוצה של ראש העיר יחיאל לסרי שעושה עבודת קודש ומשמש מודל עבור ערים אחרות וכל החלטה שאקבל תהיה בעצה אחת איתו״.

המתמודדים לראשות העיר כבר מתחממים על הקווים ומגבשים לעצמם בימים אלו כוורות של אנשים קרובים, יועצים ואפילו תרומות. בעוד המירוץ לראשות העיר די רגוע או שונה בתכלית מהמועצה, המירוץ לחברות במועצת העיר צובר תאוצה ומתחמם. אחד השמות הבולטים הוא זה של משה בן זקן, כך מדווח אתר ״אשדוד היום״. בעברו היה משה פעיל פוליטי בולט של מפלגת הליכוד. לאחר מכן, כיהן בן זקן בתפקיד ראש המטה של השרה מירי רגב. בימים אלו, מכהן בן זקן בתפקיד מנכ״ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל. שמו של בן זקן עולה מחדש לפני כל מערכת בחירות בעשר השנים האחרונות. הפעם, עושה רושם,

קבוצת הולמס פלייס, המפעילה מועדוני כושר תחת מספר 62 מותגים ברחבי הארץ, משיקה את Private מועדון הולמס פלייס במספר של הקבוצה 9- ה Family בעיר אשדוד. Private Family- מועדון ה החדש באשדוד צפוי להיפתח לקהל הרחב במהלך חודש פברואר והחל מיום שני האחרון, 2023 והשבוע החלה מכירה מוקדמת בה הוצעו למצטרפים מגוון מסלולים במחירים אטרקטיביים. המועדון החדש של הולמס פלייס באשדוד, הממוקם ברובע י"ג בעיר, נבנה בתכנון מוקפד ומדויק, ליצירת עולם תוכן של איכות חיים ובריאות ויציע חוויית אימון יוקרתית לצד אווירה משפחתית.

25.11.2022

20

43/26

60

60

46/26

799 ₪

1490 ₪

699 ₪

399 ₪

1290 1090 990

1390 1290 1190

1 80 60

1 80 60

₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪

60

60

6 60

990 ₪

399 ₪

999 ₪

1590 ₪

9:00-13:00

9:00-19:00

8 08-6699744 | , אשדוד 36 רח׳ העבודה

https://ceramic-marble.com *5779 | 050-9907228 | 050-7100735

21

25.11.2022

, נעצר השבוע לאחר שתקף 32 נתין זר כבן צעירות במקרים שונים מ׳, אחת 2 באלימות הנערות שהותקפה משחזרת את רגעי האימה: ״הוא החל לרוץ אחרינו, נתן לי אגרוף לפנים, תפס אותי ומשך אותי אליו. המזל הגדול שלי שלא הייתי לבד בסיטואציה, אחרת זה היה נגמר אחרת״ פחד ברחובות אריתראי תוקף כך סתם נערות באמצע הרחוב

הנערה מ׳ שקיבלה בוקס לפנים מהחשוד האריתראי

תלונות של נשים. התוקף הקודם על אופניים 20- יותר מ

בעיר. במשטרה החליטו להקים צוות משימה מיוחד שייתן מענה לאותו נשים שהחשוד ביצע בהן מעשים מגונים ותפסו אותו על חם. משטרת אשדוד: ״מעצרו הוארך״ המשטרה מסרה בתגובה כי ״משטרת ישראל עצרה לחקירה , בחשד שבמהלך 32 נתין זר כבן 2 סוף השבוע תקף באלימות צעירות במקרים שונים. משטרת אשדוד פתחה במהלך יום שישי בחקירת אירוע תקיפה של צעירה ברובע א' בעיר אשדוד, במהלכו הותקפה ע"י גבר זר עת שהלכה ברחוב, והוא נמלט. התקבל במוקד המשטרה דיווח מצעירה נוספת אודות תקיפה בנסיבות דומות, ופעולות חקירה מהירות שביצעו השוטרים הובילו תוך זמן קצר לאיתור זהות החשוד (אריתראי) ומעצרו סמוך למקום מגוריו. החשוד נחקר במשטרה בחשד לתקיפה, והובא בפני בימ"ש השלום באשקלון, שהחליט להאריך את מעצרו עד ליום .״24.11.22 חמישי ה

הטנדר. באותו זמן התחיל לכאוב לי העין ומלא רכבים נעצרו על ידינו. הודעתי לאח שלי והוא מיד הגיע. נסעתי לתחנת המשטרה באשדוד, על מנת להגיש תלונה. בינתיים העין שלי נהייתה כחולה והחלה להתנפח. פתחתי תיק במשטרה והחלו לקחת ממני ומחברתי עדות. כמו כן, לקחו ממני דגימות מהעין והלחי וצילמו אותי, DNA בדיקות ומסתבר שהחוקרת שהיתה איתי, אמרה שדיווחו לה שהיה מקרה דומה נוסף ברובע א’, ולא היה מספיק פרטים. אמרתי להם שעה מדויקת ותיאור של הגבר התוקף. הם פתחו מצלמות ולקחו את מספר הרישוי של הטנדר וכל הלילה היו בחיפושים אחריו. אני השתחררתי לבית והעין שלי נהיתה סגולה ומאוד כואבת. המזל שלי היה שלא הייתי לבד. אני חושבת שאם הייתי לבד הוא לא היה מוותר, היה לו יותר כוח ולמזלי זה נגמר בצורה הזו״. זו לא הפעם הראשונה שגבר תוקף נשים כך סתם באמצע הרחוב. במהלך חודש יוני האחרון, נעצר יצחק רומאנו, לאחר שהצטברו תלונות במשטרת אשדוד, 20- כ לאחר שביצע מעשים מגונים בנשים ברחוב, בעיקר ברובע ד׳

רגעי האימה: ״במוצאי שבת הייתי בדרך ליום הולדת של ידיד דקות הליכה מהבית שלי 5 וזה לכיוון הים, איפה שגן אלישבע, קראתי לחברה לבוא אליי שנלך 9 יחד, היא הגיעה אליי בסביבות יצאנו מהבית וירדנו מ׳בית קנדה׳ למטה לא מהצד של גן אלישבע אלא מצד הבתים. התחלנו לרדת ויש פניות לכיוון הבתים, עברנו את הפניה הראשונה המשכנו לרדת ופתאום אנחנו שומעים ריצה קלה על הכביש, אנחנו מסתובבות ורואות, אריתראי עם בנדנה קשורה על הפנים. לאחר פניה ראינו טנדר לבן מונע עומד במקום, אנחנו ממשיכות ללכת וחברתי אומרת ׳אמאל’ה׳, ואנחנו לא מי׳חסות לזה חשיבות וממשיכות ללכת. הוא החל לרוץ, עובר אותי טיפה ועוצר. עולה למדרכה ונותן לי אגרוף לפנים, תופס אותי ביד ומושך אותי אליו. אני תוך כדי דחפתי אותו. ניסיתי להגיב וחברתי התחילה לצעוק ומשכה אותי אליה והתנתקתי ממנו. הוא הבין שהוא מתמודד עם שתיים ולא אחת, ופשוט ברח עם

משטרת אשדוד עצרה ביום 32 ראשון השבוע, נתין זר כבן בחשד שבמהלך סוף השבוע תקף באלימות שתי צעירות במקרים שונים. במקרה הראשון, משחזרת את אשר אירע לה 16 א׳, נערה בת ביום שישי האחרון: ״אני וחברה שלי הלכנו לבית באחת וחצי, ואז שמענו רכב נעצר לידנו ואני תמיד מסתכלת, פתאום ראיתי וואן גדול מבחין בי מישהו עם בנדנה על הפנים והוא היה מאוד מוזר. מאחר והיינו סמוך לבניין אמרתי לחברה שלי ׳בואי נכנס לבניין׳, שיחשוב שאנחנו גרות שם ויסע. אחרי כמה דקות הסתכלנו שוב אם הוא עדיין נמצא והוא היה שם, נכנסו לחדר מדרגות ושמענו שמישהו נכנס לבניין, אף אחד לא עלה למעלית. פתאום הוא התקרב אלינו לחדר המדרגות, ואני והחברה שלי עלינו מהר והתחבאנו אחרי ארון שהיה שם. במקביל התקשרנו להורים, ואז אמא שלי באה לקחת אותנו ולאחר מכן הוא לא היה שם. שעות לאחר מכן, מ׳, נערה 24 , מספרת בריאיון 16.5 אחרת כבת לעיתון ״השבוע באשדוד״ את

25.11.2022

22

2

2

70-105

90/90 - 80/80

90/90 - 80/80

90/90 - 80/80

499 ₪

899 ₪

799 ₪

599 ₪

2

70/105

2

90/90 - 80/80

8 6

699 ₪

599 ₪

1199 ₪

1.2

1.2

90/90 - 80/80

499 ₪

699 ₪

499

999

9:00-13:00

9:00-19:00

8 08-6699744 | , אשדוד 36 רח׳ העבודה

https://ceramic-marble.com *5779 | 050-9907228 | 050-7100735

23

25.11.2022

)שער הטיילת( קניון סימול אשדוד הובלות לכל חלקי הארץ 052-425-5557 שולחן סלון ומזנון מטר 3 עד וילון לסלון הכל באספקה מיידית ללא ריבית צ‘קים 8 עד ללא ריבית באשראי ת‘ 12 עד ריהוט קומפלט לכל הב 12.000 חפשו אותנו: מזרן + מיטה זוגית כסאות 4+ פינת אוכל מטר 3 עד סלון

25.11.2022

24

הבית 1 &

( 0

25

25.11.2022

עליית מדרגה בפשע באשדוד: השלכת רימונים, ניסיון חטיפה, אקדחים טעונים, הצתות, , כל זה קרה בשבוע 16 ודקירות בקרב נערים אחד עליזה, תושבת אשדוד: ״אני חוששת לצאת לרחוב, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יבוא. אנחנו מאבדים אמון במשטרה״ שיקאגו באשדוד

והם הובאו בפני בימ"ש השלום באשקלון בבקשה להאריך את מעצרם. מפרטי החקירה עולה החשד שהרקע לאירוע הנו סכסוך פלילי. כמה שעות לאחר מכן, סמוך בלילה, התקבל במוקד 1 לשעה 15 המשטרה דיווח על נער כבן שהותקף באלימות קשה ע"י מספר אנשים ששדדו ממנו את הקורקינט החשמלי ונמלטו. הנער נזקק לטיפול רפואי. שוטרי תחת אשדוד שהחלו לבצע סריקות נרחבות אחר החשודים, איתרו 5 באזור מחלף עד הלום רכב ובו חשודים, שעוכבו תחילה לבדיקה בחשד למעורבות באירוע השוד האלים. בחיפוש שערכו השוטרים ברכבם, נתפסו אקדח טעון, סכינים, קורקינטים חשמליים החשודים כגנובים וכן לוחיות הרכב שאינן תואמות לסוג הרכב. ,16-17 כלל החשודים (כבני תושבי בת ים) נעצרו לחקירה בתחנת אשדוד בחשד לשוד, החזקת נשק, החזקת רכוש גנוב וזיוף סימני רכב, והם יובאו בפני

גל האלימות באשדוד תפס תאוצה וצבר רצף של אירועים פליליים אלימים ברחובות אשדוד. זה החל בשבוע שעבר כאשר, בשעות הלילה התקבלה במשטרה תלונה על חשד להנחת רימון הלם (ללא פיצוץ) סמוך לבניין בשדרות ירושלים באשדוד, K-TOWER בבניין היוקרתי ומשטרת אשדוד פתחה בחקירה. יממה לאחר מכן, כוחות המשטרה באשדוד הוזעקו בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה מצעיר, לפיו חשודים חסמו אותו עם רכבם 2 וניסו להכניסו בכוח לתוך הרכב תוך שמנסים לפגוע בו עם סכין, הוא הצליח להימלט מהם לחנות סמוכה ולהזעיק את השוטרים. שוטרים שהגיעו תוך זמן קצר, פגשו במתלונן והצליחו לעצור את החשודים שעדיין היו בקרבת מקום. בחיפוש ברכבם נתפסו אפוד מגן וגרזן, ועל גופו של אחד מהם נתפס סם מסוכן. החשודים , נעצרו 18-20 תושבי אשדוד כאמור לחקירה בחשד לניסיון חטיפה ופציעה והחזקת סכין,

הגרזן והאפוד שנתפסו אצל החשודים בניסיון החטיפה (צילום: דוברות המשטרה)

יואל להנגהל במסיבה בעיר, כתוצאה מקטטה שהתפתחה במקום בין נערים. כשהבן שלנו מודיע לנו שהוא הולך לבלות ב׳גן העיר׳, אנחנו לא ישנים עד אשר הוא חוזר הביתה בריא ושלם. המשטרה חייבת לתגבר את האכיפה באזור הזה, מידי ערב שבת ויפה שעה אחת קודם״. מספר שעות לאחר מכן, משטרת ישראל פתחה בחקירת חשד להצתת רכב חונה בשעות הלילה ברחוב עובד בן עמי באשדוד. נסיבות והרקע לאירוע בחקירה. משטרת אשד ו ד: ״המשטרה פועלת, יעידו התפיסות והמעצרים״ ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי ״המשטרה פועלת ברחבי העיר אשדוד לסיכול עבירות פשיעה ואלימות, ועל כך יעידו התפיסות והמעצרים המהירים שנעשו לאחרונה ע"י שוטרי התחנה, הן בעבירות האלימות, הרכוש והפשיעה בכלל. כל ניסיון להציג את פעילותה של המשטרה באור אחר, חוטא לאמת ומטעה את ציבור הקוראים״. ׳׳

בימ"ש השלום באשקלון בבקשה להאריך את מעצרם, ובמקביל חוקרי המשטרה פועלים לאתר את בעליהם של הקורקינטים שנתפסו. יממה לאחר מכן, משטרת ישראל פתחה בשעות הלילה של ערב שבת, בחקירת אירוע אלימות בעיר אשדוד, במהלכו נדקר נער במתחם ׳גן העיר׳, שפונה 16 כבן לבית החולים והוא במצב בינוני. חוקרי המשטרה שביצעו פעולות חקירה מהירות, הצליחו תוך זמן 16 חשודים כבני 3 קצר לאתר תושבי אשדוד, שנעצרו לחקירה בתחנת אשדוד. מתחקור ראשוני עולה החשד שהרקע לאירוע הנו ויכוח שהתגלע בין הקורבן לחשודים, מבלי שיש ביניהם היכרות מוקדמת. אחת האמהות, שבנה בילה בסביבה מספרת: ״אין לנערים היכן להפגש בערבי שישי, והם נפגשים ברחבת ׳גן העיר׳, פשוט פחד אימים, אי אפשר אפילו לשבת עם חברים. אתה שולח ילד לבילוי ליד הבית, ולא בטוח שתקבל אותו בחזרה חי. גם אם הבן שלכם, לא קשור לכאורה לקטטה ולדקירות, עצם העובדה שהוא בסביבה, זה עלול להסתיים באסון. מספיק לראות את מה שקרה בקרית שמונה לפני כחודש וחצי שבו נרצח

האקדח והאולרים שנתפסו אצל הנערים

25.11.2022

26

Made with FlippingBook - Online magazine maker