השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

פרס שר המשפטים לשקיפות שלטונית , י וענק לעי ר י ית אשד ו ד 2022 לשנת התוכנית ״יד מושטת״ באה ליצור חיבור בין בני הנוער לבין משטרת אשדוד, להבין את עבודת המשטרה, לשתף את בני הנוער בעשייה, ידיעת החוק וכן מתן כלים בנושא חוק ואזרחות עיריית אשדוד שקופה משחקהילה ביד מושטת

ענת ביגר

פרס שר המשפטים לשקיפות שלטונית יוענק 2022 לשנת למשרד הבריאות (אגף מערכות מידע), לפרויקט החקיקה הלאומי של הכנסת ולעיריית אשדוד. הפרס ניתן אחת לשנתיים, לרשויות ציבוריות וממונים על העמדת מידע, אשר הוועדה הבוחרת מצאה כי הובילו שי נ ו י משמעותי

משחק הכדורגל היווה את אירוע השיא של התוכנית

ענת ביגר

לאורך השנים משטרת ישראל בכלל ומשטרת אשדוד בפרט מנסה לשפר את החיבור ל ק ה י ל ה ו ה קש ר לאזרחים בדגש על בני הנוער. כחלק מהרצון להתחבר לקהילה, יזמו

פרס מכובד בפעם השניה. עיריית אשדד

כיוון שהינה ממשיכה באופן עקבי וראוי לציון בקו המצביע על הכרה בערך השקיפות וביצוע פעולות משמעותיות עבור תושבי העיר. בין פעולות אלו ראתה הוועדה לנכון לציין במיוחד את הפעולות הבאות: הנגשת הקלטות השמע של המועצה וקיום שידור חי בפייסבוק; הנגשת פרוטוקולים של ועדות העיר; הנגשת מידע אודות התקציב העירוני (רגיל ופיתוח); שיקוף תכניות העבודה; העמדת מידע לטובת התושבים מתוך "המוקד הרואה"; הצגת נתונים סביבתיים משמעותיים; מידע אודות תמיכות ועוד. עו"ד שלומי בילבסקי, ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע: "אני מברך את הזוכים על ההישג שבזכייתם בפרס שר המשפטים לשקיפות שלטונית . הזוכים השכילו 2022 לשנת להבין שכיום מידע הוא 'הזהב החדש' ושהציבור מצפה מהם לפעול באופן יזום להנגיש מידע בעל ערך ציבורי, מחקרי וכלכלי, שכן המידע, בסופו של דבר, שייך לציבור וצריך לחזור אליו”. טקס הענקת הפרס, במעמד שר המשפטים, יתקיים בתאריך בג ן הבוטנ י 24/5/2022 .17:30 בירושלים בשעה

שגרם להפצת מידע, הנגשתו או לשינוי ושיפור בתהליך מסירת המידע מכוח חוק חופש המידע. צוות השופטים בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד ערן דוידי, כלל את פרופ' קרין נהון, מרצה בכירה בתחום הפוליטיקה של המידע ובנושאי חברה וטכנולוגיה מאוניברסיטת רייכמן, כנציגת האקדמיה, ואת עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, כנציגת החברה האזרחית. בבחירת הזוכים ניתן משקל לחשיבות הציבורית בפעילותה של הרשות להנגשת מידע; היקף השינוי שנוצר בזכות פעילותה של הרשות; החידוש שנוצר בעקבות פעילותה של הרשות; שימוש מושכל בטכנולוגיות חדשות להנגשת המידע על ידי הרשות ונסיבות מיוחדות עמן התמודדה הרשות. הצוות הגיש את המלצותיו לשר המשפטים, גדעון סער, והענקת הפרסים תתקי ים בגן הבוטני 24/5/2022 בתאריך בירושלים. מנימוקי השופטים עיריית אשדוד – זוכה בפרס השקיפות זו הפעם השניה וזאת

לאורך השנה. מהמשטרה הובילו בשטח נאור זדה קצין נוער ראשי בתחנת אשדוד ויחד עם השוטרים דניאל רחמין ושלומי ערג'י. כאמור, משחק הכדורגל היווה את אירוע השיא של התוכנית, כאשר כולם התקבצו למשחק כדורגל חוויתי ומעניין במגרש ברובע ב' בעיר. מצד אחד, שוטרי תחנת אשדוד שהגיעו משלל האגפים בתחנה. ומנגד, נבחרת מקיף א' בדגש על שנטלה חלק בפרויקט, יחד 5' כיתה י עם שכבה שלמה שהגיע לעודד. למשחק קדם טקס מרשים של חלוקת תעודות השתתפות לכל מי שלקח חלק לאורך השנה בתוכנית וחתימה על אמנת קהילה וערכים, שעליה חתמו ואף כיבדו בנוכחותם מפקד תחנת אשדוד סנ"צ אילן שושן, סימונה מורלי מנכ"לית מהות וגבי קלנג מנהלת חטיבה עליונה במקיף א'. נאור זדה קצין הנוער הראשי אמר בסיום: "יש ערך מוסף אדיר שאותם נערים משחקים איתנו ביחד, מבינים שהשוטרים הם בני אדם כמוהם ולא באים בצורה שלילית אלא חיובית, זה נדבך משמעותי בעשייה שלנו כשוטרי קהילה ונוער". בסיום העניקו השוטרים מדליות לתלמידים המקיף, כאשר אלה העניקו בחזרו את המדליות לשוטרים. סימונה מורלי מנכלי״ת ׳מהות׳ עם מפקד תחנת אשדוד

את תוכנית "יד מושטת" שחוברה והוכנה על ידי מהות- הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי, בשיתוף עם משטרת אשדוד וחוקר הנוער הראשי בתחנה נאור זדה שבחרו במקיף א' להיות זה שנהנה מהתוכנית. התוכנית באה ליצור חיבור בין בני הנוער לבין משטרת אשדוד, להבין את עבודת המשטרה, לשתף את בני הנוער בעשייה, ידיעת החוק וכן מתן כלים בנושא חוק ואזרחות. כאמור, מקיף א' נבחר להיות זה שזוכה ליהנות מפירות התוכנית, 5 ' הכיתה הנבחרת הייתה כיתה י של המורה רחלי גלאם שבשיתוף של מנהלת חטיבה עליונה גבי קלנג הרימו את הכפפה בתחילת השנה ורתמו את הכיתה ואף את השכבה. לאורך השנה נפגשו התלמידים עם שוטרים אורחים שהגיעו להרצאות בבית ספר בשלל תחומים כגון, סמים ואלכוהול, גלגולו של תיק פלילי, אלימות, ונדלים, חוק הנוער ועוד. כאשר בנוסף להרצאות נהנו התלמידים מימי גיבוש של מהות, פעילויות חוויה, ואף ביקור בתחנת משטרת אשדוד. בריזיט דוקהן ראש תחום מניעה והסברה במהות הובילה את התוכנית בשטח מטעם מהות. כאשר את התוכנית ביום יום הפעיל שחר כחלון רכז התוכנית ונפגש עם התלמידים

25

20.5.2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator