השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מעורב א דודי ענת ביגר

זכאים זכו בדירה בהנחה 141- כ בפרויקט מתחם ויצמן

פורסם מכרז למגורים ולשכירות ארוכת טו וח ברובע הסיטי 106- יחידות דיור ייועדו לשכירות ארוכת טווח ו 85 יחידות דיור יוקצו למכירה במחיר השוק החופשי

פרויקט דירה בהנחה של קבוצת רמי צרפתי (צילום הדמיה: יח״צ)

שקל, 11,934 לזכאים עומד על ומחירה הסופי של הדירה יפורסם לאחר קבלת היתר הבנייה. לדברי רשות מקרקעי ישראל, מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים בהשוואה לדירות 29% הנחה של דומות בשוק. לדברי רמי צרפתי, מנכ"ל ובעלים של קבוצת רמי 141 צרפתי, "אנו מברכים את הזוכים שזכו לרכוש דירה מסובסדת בפרויקט ובטוחים כי הם עשו עסקה אטרקטיבית מאוד עבורם. העיר אשדוד היא בין הערים המבוקשות ביותר למגורים ולהשקעה באזור הדרום, והיא גם אחת מהערים המתפתחות ביותר באזור ולכן אין לי ספק שהזוכים יזכו גם להשבחה נאה בנכס שלהם בשנים הבאות. בימים אלה אנו פועלים במרץ לגיבוש תכנית לפרויקט ולהגשת בקשה להיתר מהרשות המקומית, ואני מאמין שנהיה בין הראשונים שיתחילו לבנות במסגרת תכנית דירה בהנחה".

זכאים מאושרים זכו 141 - כ באפשרות לרכוש דירה בהנחה בפרויקט של קבוצת רמי צרפתי במתחם ויצמן בעיר אשדוד. בימים האחרונים התקיימה הגרלה בפרויקט שבה השתתפו אלפי זכאים הדירות שהוצעו. 141 שהתמודדו על 4- זוכים הם בני מקום ו 28 , מתוכם הם נכים, אוכלוסיה שנכנסה רק השנה כזכאית במכרזי מחיר מופחת. קבוצת רמי צרפתי זכתה זה מכבר במכרז של רשות מקרקעי ישראל 282 (רמ"י) לפרויקט להקמת יחידות דיור בשלושה מגדלים בני קומות במתחם ויצמן באשדוד. 26 מהדירות בפרויקט מיועדות 50% 50%- לזכאי "דירה בהנחה" כאמור ו יימכרו בשוק החופשי. מתחם ויצמן נמצא בין הרחובות בן גוריון, ויצמן וז'בוטינסקי בצפון העיר, וכיום יש במתחם מגרש אימונים לקבוצות כדורגל. החברה העריכה את היקף מיליון 750- ההכנסות מהפרויקט בכ שקלים. המחיר למ"ר בפרויקט

הדמיה רובע הסיטי (הדמיה: ניר קוץ אדריכלים)

מיועדות למכירה במחירי השוק החופשי. זה המקום לציין כי המכרז כולל גם הקמת שטחי מסחר בהיקף מ"ר. על פי תנאי 1,830 - של כ 25- המכרז, הזוכה במכרז ישלם כ מיליון שקלים נוספים בגין הוצאות פיתוח כללי, לרבות תשלום בעבור שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות. "פרויקט הצעירים" ברובע הסיטי 285 באשדוד יכלול בסוף התהליך יחידות דיור, אשר ייבנו מדרום לדרך מנחם בגין, מאחורי מרכז "כיוונים" ברובע ובסמוך למבנה עירוני חדש. בחודש שעבר, פורסם המכרז הראשון במסגרתו היזמים יגישו הצעות על הקרקע לבנייתן יחידות דיור. 94 של

השבוע פרסמו רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ו"דירה להשכיר" - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה, מכרז לרכישת זכויות חכירה 191 להקמת מתחם מגורים הכולל יח"ד לבניה רוויה במתחם הצעירים ברובע הסיטי באשדוד. הפרויקט ייבנה במסגרת יישום הסכם הגג בעיר. יחידות דיור 85 , על פי המכרז מיועדות למטרת השכרה ארוכת 25% שנה, כאשר 25 טווח למשך מתוכן מיועדות לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאי משרד השיכון. יתר הדירות יושכרו במחירי השוק. יחידות דיור 106 , בנוסף לכך

נבחרו היזמים שיבנו את מתחם התעסוקה ברובע פארק לכיש

מיליון שקלים על הוצאות פיתוח. ) בע"מ 1988( חברת יוחננוף ובניו מיליון שקלים ועוד 40- תשלם כ מיליון שקלים עבור הוצאות 30- כ פיתוח. חברת עיוש רפאל בע"מ מיליון שקלים ועוד 21- תשלם כ מיליון שקלים עבור הוצאות 16- כ פיתוח. ברובע פארק לכיש מתוכננת להיבנות שכונת מגורים חדשה עם יחידות דיור בסך הכל 2700- כ לצד שטחי מסחר, תעסוקה וקריית ספורט, הכוללת אצטדיון כדורגל,

רשות מקרקעי ישראל הודיעה השבוע כי שלוש חברות נדל"ן זכו במכרזי הקרקע להקמת תעסוקה ברובע פארק לכיש אשדוד. הרובע החדש ייבנה בצפון העיר במסגרת יישום הסכם הגג, כאשר כלל מגרשי 30- התעסוקה הינם בשטח של כ דונם. החברות הזוכות במכרז הן: גל יוזמה נדל"ן בע"מ, גל מניב יזום ופיתוח ישראל בע"מ. החברה תשלם 19.5- מיליון שקלים ועוד כ 38- כ

העבודות ברובע פארק לכיש (צילום: עיריית אשדוד)

אורון תשתיות בע"מ לבצע את עבודות התשתית ברובע, שיארכו מיליון 45- כשנתיים ובהיקף של כ שקלים.

אולם כדורסל ובריכה אולימפית. מחצית מיחידות הדיור ייועדו לזכאי משרד השיכון במסגרת הגרלות. לפני מספר חודשים החלה חברת

20.5.2022

24

Made with FlippingBook Online newsletter creator