עמית והגר | חינוך פיננסי מהלכה למעשה

שלושה תרחישים אפשריים יתבררו כעת לילדים: 1 . ההכנסות של משק הבית גבוהות באופן רציף ושיטתי מההוצאות. 2 . .) 1:1 ההכנסות וההוצאות נמצאות בנקודת איזון (אנחנו קוראים לזה יחס 3 . ההכנסות קטנות מההוצאת – משפחה זאת נמצאת בבעיה מתמשכת. שלושת התרחישים חייבים להיות משוקפים לילדים עם הסברים ורתימה של הילדים לטיוב המצב הפיננסי של המשפחה. שלה נשאר עודף תקציבי חייבת לקיים חשיבה על 1 משפחה עם יחס כמו בסעיף אפיקי השקעה להגדלת ההון המשפחתי. גם כאן אפשר לשלוח את הילדים לחפש וללמוד על אפיקי השקעה שניתן להשקיע בהם. כל ילד יקבל משימה לאתר אפיק השקעה כדוגמת שוק ההון, או אפיק השקעה אלטרנטיבי, ילמד היטב את הנושא ויציג בפורום משפחתי תוכנית עסקית שבה יסביר איך ניתן למקסם את הכספים העודפים להשקעות נוספות. שבה ההוצאות שוות ו/או עולות על ההכנסות 3 ו- 2 משפחה עם יחס כמו בסעיפים חייבת להפוך את הילדים למודעים למצב ולהיות חלק פעיל בשיפור המגמות. איננו מתכוונים שצריך להפחיד את הילדים שלהורים אין כסף והמקרר עומד להתרוקן, אבל בהחלט הילדים צריכים להבין שתא משפחתי, כמו כל עסק אחר (פרט לממשלות) לא יכול להתנהל לאורך זמן בגירעון. זה מסר שהטמעתו אצל הילדים בגילאים צעירים יהפוך אותם לבוגרים חכמים פיננסית. בטווח הקצר, בהווה ובעתיד הקרוב הילדים וההורים צריכים לנתח את שורות ההוצאות שלהם ולהתחיל לבחון נחיצות כל הוצאה בבחינת "נכס/נטל". נסביר בקצרה – 'נכס' הוא כל דבר שיש לו פוטנציאל ברור להכניס לנו כסף ו'נטל' הוא כל דבר שנוטל/מוציא מאיתנו כסף. כשההוצאות החודשיות יפוקחו בפריזמת "נכס/נטל" יקרו כמה דברים: • תהיינה הוצאות שיקטנו או יעלמו בכלל. • תהיה אחריות גם של הילדים על ההוצאות שלהם שעד היום הם, כנראה, לא באמת חשבו על המשמעויות שלהן. • יווצר חיסכון משפחתי. • יווצר גיבוש משפחתי לטובת השגת היעדים והמטרות. • הילדים וההורים יצביעו ויציגו כל אחד בנפרד לפחות על סעיף הוצאות אחד שבו הם יחוללו שינוי/הפחתה בנטל. • הילדים וההורים יבצעו חשיבה על הדרכים להגדלת רכישת "נכסים". • בין ההוצאות להכנסות לעודף 1:1 לאחר המעבר ממינוס משפחתי, או יחס תקציבי קבוע ויציב, נשלח את הילדים למשימת הלימוד לבחינת אפיקי השקעה להון המשפחתי, כפי שעשינו עם הילדים מהמשפחות עם העודף התקציבי לעיל). 1 הקבוע (מסעיף

9 חינוך פיננסי מהלכה למעשה | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online