זמן אמי"תי | עלון בית חינוך אמי"ת כרמיאל

אירועים מרכזיים

יום חסד לזכרו של בוגר בית החינוך שלנו שמעון דיין ז"ל

משלחת תלמידים מצטיינים למאיץ חלקיקים

ערב אבות ובנים

השתלמות צוות ייחודית - מורים מלמדים מורים

טורנירים וימי ספורט

לימוד רמב"ם יומי

4 בית חינוך אמי"ת כרמיאל |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online