זמן אמי"תי | עלון בית חינוך אמי"ת כרמיאל

אירועים מרכזיים

מסע סליחות

טקס פתיחת שנה - מתחילים באהבה

פעילות הנהגת תלמידים לחנוכה

שאילת גשמים

יום המורה

אולימפידת פיזיקה רשת אמי"ת

טקס עשרה בטבת

3 | בית חינוך אמי"ת כרמיאל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online