סמסונג | קטלוג מוצרי קו לבן

מדיחים

DW60BB8925AP B דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS7300SL C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 13

DW60BS7503BI C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS7513SL C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 14

DW60BS8505BI C דירוג אנרגטי: | מערכות כלים 13

Made with FlippingBook - Online catalogs