ד"ר משה קניג | חולם, לוחם, מחנך | חלק ראשון

משה קניג ד״ר | 82

לפני היום המיועד עמדו לרשותי מספר שבועות להתכונן. עשיתי עבודת הכנה יסודית. קראתי ספרים, התעמקתי בשיטות לימוד ובחרתי נושא לשיעור. את מהלך השיעור המתוכנן העליתי על הכתב והעברתי למפקח כדי שיחלק לכל המורים, כך שיוכלו גם לעקוב אחר טיב הביצוע של תוכניתי. התרגשתי מאד לקראת השיעור, אך לא נתתי לכך לפגוע בביטחוני העצמי ובתחושת המסוגלות שלי. ידעתי שתלמידיי ישתפו פעולה ויעזרו לי להעביר שיעור כהלכה, וכך אכן היה. שיעור לדוגמה כמוהו לא היה בהונגריה נפל דבר בקהילה. בעקבות הצטרפותו של אחד מראשי ההסתדרות 1942 ב- הציונית להנהלה, הוחלט כי למערכת הלימודים תתווסף שעה שבועית בה יילמד מקצוע חדש – השפה העברית. בשורה זו כה שימחה אותי, עד שהחלטתי על דעת עצמי להכפיל את הזמן שייועד למקצוע החדש. וכך, מבלי לעדכן איש, שיבצתי במערכת השעות שלי שעתיים שבועיות של לימודי עברית. כשיצאנו לדרך, לא היו לנו ספרי לימוד. מהפיקוח קיבלנו ארבע תמונות ששימשו יסוד ונושא לחיבור משפטים פשוטים. אחד מעמיתיי לצוות ההוראה היה ווינברגר, מורה צעיר שלימד גרמנית. ווינברגר סיפר לי שפיתח שיטה מיוחדת ללימוד שפה, אותה יישם בכפר הונגרי בקרב ילדי איכרים. השיטה היתה פשוטה. ווינברגר חילק לתלמידיו פתקים שעליהם היו רשומים משפטים קלים בגרמנית. בראשית השיעור כל תלמיד היה קורא את המשפט שלו. בהמשך, התווספו לכל תלמיד עוד ועוד משפטים, והתלמיד היה מתחיל תמיד מהמשפט הראשון. כעבור זמן קצר ידעו כולם את המשפטים שלהם בעל פה, ולא עבר זמן רב, עד שגם המשפטים של חבריהם נחקקו בזיכרונם. כך רכשו התלמידים ללא מאמץ מיוחד מאות משפטים בגרמנית, ותוך ארבע שנים פיתחו יכולת שיחה חופשית בשפה. "שיטת ווינברגר" התבססה על ההנחה שרכישת שפה אצל תינוקות קורית מתוך האזנה למבוגרים החוזרים על אותם משפטים שוב ושוב. כך לומד התינוק לדבר מבלי להכיר את כללי הדקדוק והתחביר. כנראה שצדק הפתגם הלטיני: "החזרה היא אם כל הידיעות". כדי ליישם את השיטה בכיתה שלי, חיברתי משפטים פשוטים שתיארו את המתרחש בתמונות שקיבלנו. לא עבר זמן רב, ולכל תלמיד היו כבר שניים או שלושה משפטים. אחרי כחודשיים כל התלמידים ידעו את המשפטים שלהם ושל כל חבריהם בעל פה. בשלב הבא רציתי לבדוק האם על סמך הידע שהוטמע כבר, יצליחו התלמידים לחבר משפטים חדשים. התחלתי לשאול שאלות על התמונות. מה משמח היה לגלות

Made with FlippingBook - Online catalogs