פסטיבל הקולנוע מצפה רמון | אוגוסט 23-26

24/8 רביעי

24/8 MMRRFFFF

מוקדי הקרנה

אור-חאן אור-חאן

רובע מלייה

בית גודאר

פינת מונרו בית אלקבץ

כלא טרבולטה מסתור בונואל

(פעימה)

(זוזימה)

(בקסטייג')

(פארן)

(ויו)

(סטודיו תיאה)

Made with FlippingBook Ebook Creator