לאיתון | העיתון של ביה"ס ע"ש "לאה גולדברג", נתניה

למידה משמעותית בריאת העולם, כיתות ב' 1' עידן בן עמי, איתן אביב, אמיתי אולמן ד לדעת ולהתנסות קצת יותר. העבודה הייתה :3' נווה בן עמי ב מעניינת אבל הרגשתי שאני יודע כבר את הכל. שמחנו לשמוע מהילדים את החוויה

והבמה שלי

במסגרת "למידה משמעותית" בבית הספר בחרנו לראיין תלמידים מכיתות ב' על עבודתם בתנ"ך הילדים שיתפו וסיפרו על החוויה שלהם מהתהליך. העבודה בתנ"ך עזרה :2' ליעד פיס ב לי להבין יותר את החומר כי למדתי על אדם וחווה ועל התקופה של פעם. העבודה בתנ"ך עזרה לי :2' נוי זוהר ב בהבנת החומר בכך שהעבודה הייתה יצירתית וגרמה לי להבין יותר טוב ממה שאני לומדת בכיתה. העבודה בתנ"ך :1' נועה פיטוסי ב נתנה לי אפשרות ליצור ולהבין את החומר בזה שעשיתי לבד והבנתי יותר. העבודה עזרה לי להבין :1' ליאן זיו ב את החומר בזה שהבנתי יותר בבריאת החיות. לדעתי הייתה עבודה :3' הראל סעד ב נחמדה אבל אני רק יצרתי, הייתי שמח

שלהם מהעבודה. מעניין לראות כיצד יצירת שגם עוזרת להבנת החומר וללמידתו בצורה חוויתית.

11 << בית הספר ע"ש לאה גולדברג, נתניה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online