עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מכתב ששלח ראש הממשלה הראשון לנער יהודי מארה"ב שנה לאחר הגעתו ליעד, ובצמוד ליום 60 , נחשף לאחרונה האזכרה השנתי לבן-גוריון. ג'ף קיי, סגן נשיא אוניברסיטת בן-גוריון, אחראי בין השאר על קשרי החוץ של האוניברסיטה, ובתוקף תפקידו התכונן לבואה של משלחת מהפדרציה היהודית של מיאמי. לקראת ביקורה, בחודש אפריל האחרון, נבר קיי בארכיון בן-גוריון בחיפוש אחר התייחסות לעיר החוף שבדרום מזרח מדינת פלורידה. מתחת לאורות הניאון בארכיון הוא נתקל במכתב ששלח נער יהודי בשם פיליפ פנחס סמית לדוד בן-גוריון. שנים ולומד עברית. חפץ אני לדעת אם יהיה 11 "אני ילד בן שלום בארץ ישראל, בין היהודים והערבים?", כתב סמית .1963 במכתבו משנת שישים שנה חלפו ומאמצי החיפוש אחר מחבר המכתב בצדו השני של האוקיאנוס הצריכו כישורים בלשיים. כשנוצר הקשר המיוחל, התברר שקיי וסמית חיברו אוטוביוגרפיות, והדרך לקראת תחילתה של ידידות מופלאה נסללה מיד. בדיון על המכתב נזכר פיליפ שהיה חלק מתחרות שבה התבקש יחד עם חברי כיתתו לכתוב לאישים מאוד חשובים. מכתב שקיבל ילד אחר מהנשיא ג'ון קנדי זיכה אותו במקום הראשון. , כמה חודשים לאחר התחרות, התקבלה 1964 בתחילת בבית משפחת סמית מעטפה שעליה הודבק בול מישראל. באצבעות רוטטות מהתרגשות פתחה אימו של פיליפ את המעטפה, ולמקרא המכתב לסתה נשמטה בתדהמה. מכתב מראש ממשלת ישראל, בכתב ידו ובחתימתו, נשלח לבנה. מכתב מושקע. כתב צפוף, כל מילה מנוקדת, שורות ישרות, על דף חלק. המעטפה והמכתב הנדיר נשמרו במקום סודי בבית המשפחה, ורק לאחרונה הצליחו לאתר את המטמון. "החזרתי חבילת הדפסים למדף אחסון בביתי, כשלפתע מצאתי את עצמי מסתכל על תגובתו של דוד בן-גוריון בקופסה אחרת!", גילה פיליפ. מדהימה לא פחות מכך העובדה שתשובתו של ראש בנובמבר 19- הממשלה לשאלתו של הנער ממיאמי נכתבה ב 19- , שישים שנה לפני יום בן-גוריון שצוין השנה ב 1963 .2023 בנובמבר פיליפ צילם את התשובה ושלח אותה לג'ף קיי. לאחר שהחמיא לפיליפ על כתיבתו בעברית, כתב דוד בן-גוריון: "אנחנו, בני ישראל, רוצים בשלום; ברגע שהערבים אף הם ירצו בשלום, יקום השלום". משנתו המדינית של ראש הממשלה הראשון שורטטה לנער יהודי מארה"ב 1963 במכתב ששלח בשנת כה אמר הזקן

5-4 מדווח מהשטח ג'פרי גטלמן 7-6 דיקנית בחזית פרופ' רלי הרשקוביץ 10-8 חותר למגע ד"ר אורן וכט 15-13 מקלט באילת פרופ' עופר עובדיה 21-19 תומכת לחימה שרון טולדנו 25-24 קלף מנצח פרופ' יובל שחר מה בגיליון המחלקה לפרסומים ודוברות מופק על–ידי: אסנת איתן מנהלת המחלקה: 2206 ׳ רשיון מס חיים זלקאי עורך וכתב ראשי: דני מכליס צ ילום: צוות אי. אר. דיזיין בע״מ ע יצוב: 08-6461281 ט לפון: 08-6477674 פקס: :דוא״ל zalkai@bgu.ac.il אתר אינטרנט: http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx תמונת השער מביטים קדימה בתקווה: נשיא האוניברסיטה עם חברות וחברי סגל קמפוס אילת (צילום: אייל סגל)

@bgu.uni

אבג

@bengurionu

3 |

| אבג

Made with FlippingBook Digital Publishing Software