עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

זנבה עזרא עלה לישראל בגיל צעיר וכעבור כמה שנים עלה עזרא | לגדולה בתחום האקדמי סיים תואר ראשון ותואר שני במחלקה להנדסת מכונות וכיום הוא לומד בה לתואר שלישי

9 | אבג

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker