עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ניפצה עוד תקרת זכוכית

מכון ויצמן למדע החליט להעניק תואר דוקטור לאות כבוד לפרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן- "עשייתך החלוצית | גוריון בנגב בתחום החינוך ופועלך למען שילוב מיעוטים ושוויון מגדרי תרמו רבות לקידום פלורליזם וצדק חברתי בישראל", צוין בנימוקים להענקת התואר

ושירות הציבור", נכתב בהודעת נשיא מכון ויצמן למדע, פרופ' אלון חן. "עשייתך החלוצית בתחום החינוך ופועלך למען שילוב מיעוטים ושוויון מגדרי תרמו רבות לקידום פלורליזם וצדק חברתי בישראל. אנו גאים על שהסכמת לקבל מאתנו אות הוקרה זה ולקשור את שמך בדברי הימים של מכון וייצמן".

תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד מטעם מכון וייצמן למדע יוענק בקרוב לפרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, סגנית נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לענייני מגוון והכלה. "עונג רב הוא לנו - ולי כנשיא המכון – לצרף אותך לקבוצה נבחרת של אישים דגולים שתרמו מכישוריהם לתחומי המדע, האמנות

6 הוקרת הצטיינות |

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker