עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

צמיחתה של ידידות מופלאה

פגישה לא מתוכננת בין פרופ' אורטל סלובודין, מבית הספר לחינוך, וד"ר אודיה כהן, מהמחלקה לסיעוד, הובילה למחקר משותף ולזכייה ב"פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים״

צוותי חירום התחזק בתקופת משבר הקורונה. המגפה לא רק יצרה אתגרים רפואיים וכלכליים דרמטיים, אלא גם החריפה את הפערים הקיימים בין קבוצות חברתיות ותרבותיות בחברה הישראלית. בתקופה זו, נכנסו לתמונה צוותי סיוע כמו אנשי רשויות מקומיות, חיילים, שוטרים, ומתנדבים. כל אלו נדרשו לתת במהירות מענה מקצועי לאוכלוסיות מגוונות שלעיתים אינן מוכרות להם. הלומדות שפיתחו החוקרות היו דרך אינטראקטיבית, יעילה וידידותית לספק לצוותי החירום כלים שיסייעו להם לתת מענה מקצועי ורגיש לאוכלוסיות מגוונות. לצד חשיפה לידע אקדמי עשיר, כוללת הלומדה ראיונות מוקלטים עם מומחים בתחום, סרטונים וקטעי עיתונות. מוסדות אקדמיים, מוסדות להכשרה מקצועית ומוסדות בריאות אימצו את הלומדות והטמיעו אותן בארגוניהם. נציגים ממשטרת ישראל ביקרו באוניברסיטה כדי ללמוד מקרוב על הלומדות ולהתאים אותן לעבודת המשטרה. לאחר מספר מחקרים בהם הוכחה יעילותה בהגברת הכשירות התרבותית, תורגמה הלומדה לאנגלית והיא עומדת לרשותם של צוותי סיוע ברחבי העולם. קידום התהליך הסתייע במענקים מכמה גורמים, וביניהם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, נשיא האוניברסיטה והפקולטה למדעי הרוח והחברה.

מפגש אקראי בין שתי חברות סגל ממחלקות שונות באוניברסיטה הוליד שיתוף פעולה מחקרי וזכיה ב"פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים ע"ש יצחק רבין". שיתוף הפעולה הפורה נרקם בעקבות פגישתן של ד"ר אודיה כהן, מהמחלקה לסיעוד, ופרופ' אורטל סלובודין, מבית הספר לחינוך, בסדנה לחוקרות צעירות. שם הבינו כי על אף הבדלים ברקע המקצועי, האישי והתרבותי, הן חולקות תפיסת עולם דומה לגבי הקשר בין האקדמיה והחברה. שתיהן הרגישו כי למחקר ולהוראה באקדמיה יש תפקיד מכונן בעיצוב פני החברה, וכי תפקידן לרתום את הכלים והמשאבים העומדים לרשותן לצורך איחוי המרקם החברתי בעתות חירום ומשבר. ד"ר אודיה כהן מתמחה בתחום של מוכנות לחירום. לפני שהפכה לחוקרת באקדמיה, שנים כאחות בבתי חולים 15 עבדה במשך ובקהילה. פרופ' אורטל סלובודין מתמחה בהיבטים חברתיים ותרבותיים של בריאות הנפש ופסיכולוגיה קלינית. פיתוח של סדרת לומדות מקוונות לחיזוק הכשירות התרבות בזמני חירום זיכה את שתי החוקרות ב"פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים". הפרס, אלף שקל גובהו, מוענק ל-א.נשים 20 ומיזמים שתרמו להבנה בין החברות הערבית והיהודית. בבסיס הלומדות עומד הרעיון כי מודעות לערכים התרבותיים של מטפלים ומטופלים מקבוצות שונות בחברה הישראלית תסייע לא רק בשיפור יעילות הטיפול, אלא גם בצמצום הפערים ובהגברת הסולידריות והחוסן החברתיים. הצורך בהגברת הכשירות התרבותית של

הכירו את החוקרות

פרופ' אורטל סלובודין היא חברת סגל בבית הספר לחינוך. לאחר הדוקטורט, שבו התמקדה בפוסט טראומה בקרב לוחמים בדואים, עבדה בארגון ממשלתי המתמחה במתן סיוע נפשי לאוכלוסיות של מהגרים, פליטים ומחפשי מקלט. כיום מתמקד מחקרה בהיבטים חברתיים ותרבותיים של חיי הנפש והוא בוחן כיצד נורמות וערכים תרבותיים קשורים להתפתחות ולבריאות נפשית. כך, למשל, בספרה החדש "אשמא" (רסלינג, ) היא בוחנת כיצד נורמות חברתיות 2023 נוקשות אודות מהי "אימהות טובה" קשורות להתפתחותה של אשמה אימהית. ד"ר אודיה כהן היא חברת סגל במחלקה לסיעוד ומשמשת בתפקיד ראש המחלקה. תושבת ירוחם. תחום המומחיות שלה הוא מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון, והיא עוסקת בחוסן ובהיבטים מגוונים של תפקוד אנשי בריאות וארגוני בריאות בזמן חירום. היא שותפה למחקר וקידום תחומי הסיעוד והחירום ברמה הלאומית והבינלאומית. לתפיסתה, לאקדמיה יש תפקיד משמעותי בעיצוב פני החברה, ובהעצמה של אוכלוסיות מגוונות, והיא פועלת בדרכים שונות לקידום נושאים אלה.

| אבג 5

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker