עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מענה רגיש לאוכלוסיות מגוונות. פרופ' אורטל סלובודין (מימין) וד"ר אודיה כהן

4 רוח ישראלית |

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker