עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קמפוקוס חמש תמונות מתוך הקמפוס כפי שנקלטו בעדשת המצלמה של דני מכליס

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker