עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שותפות שהגשימה חלומות. בוגרי התוכנית עם נציגי האוניברסיטה ושירות בתי הסוהר

אסירי תודה

מחזור נוסף של התוכנית 'חלונות לחלומות בקמפוס' הגיע לסיומו | באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אחד מבוגרי התוכנית: "שמחתי מאוד שניתנה לי האפשרות להגיע לאוניברסיטה ולהגשים חלום ילדות"

20 כוחו של הביחד |

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker