עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דבר סגנית נשיא האוניברסיטה

כתוצאה מכך, לא כולם זוכים לממש את פוטנציאל המצוינות האקדמית. סטודנטים אלה זקוקים לעתים להארכת זמן הלמידה, לנתיבי קבלה חלופיים, ולעזרה אינטנסיבית יותר בלימודים. סיוע מתוך התחשבות במצוקתם נועד לאפשר להם להתגבר על בדידותם ובה בעת לממש את מצוינותם. role גיליון זה מוקדש כולו לסיפוריהם של שצלחו את המכשולים התרבותיים, models הממסדיים והכלכליים, והצליחו להמריא לפסגת המצוינות. כל אחת ואחד מהם מהווה מודל לחיקוי עבור קהילתם. במהלך הדרך הם נאלצים להתמודד עם "נטל ההוכחה", הן אל מול הממסד האקדמי והן אל מול קהילותיהם. על כתפיהם מוטלת אחריות ומחויבות לייצג בכבוד, לא רק את עצמם, אלא גם את החברה הנושאת עיניה אליהם בגאווה. אי לכך, יש להעריך את המאמצים שהם משקיעים על מנת להגיע לקו הסיום. סיפוריהן.ם של החוקרות.ים בגיליון זה ממחישים כיצד גיוון מייצר חדשנות מדעית, באמצעות השמעת מגוון של קולות מזוויות שונות ומעולמות תוכן חדשים, ומציג זוויות מחקריות הסמויות מהעין, בזכות הגישה של חוקרים מקבוצות מגוונות, המביאים עימם את שדותיהם הייחודיים. כמוסד אקדמי, אנו משקיעים מאמצים על מנת להגיע לאוכלוסיות ולקהילות שההשכלה הגבוהה עבורם אינה רק משאב למוביליות כלכלית וחברתית, אלא מהווה נכס מעמדי רב עוצמה, התורם לשינוי יחסי כוח מגדריים וממסדיים. אלו שהצליחו לפרוץ קדימה, מהווים את חוד החנית של קהילותיהם במאבק לשוויון בחברה הישראלית כולה.

מהי מצוינות וכיצד אנו מודדים אותה? האם לפי ערכים אוניברסליים? או שיש לקחת בחשבון גם את נקודת הפתיחה, שהיא תוצר של התנאים והרקע שממנו מגיעים הסטודנטים והסטודנטיות? 18,000- באוניברסיטת בן-גוריון לומדים כ המגיעים 3,000- סטודנטים, מתוכם כ מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, כגון ערבים (מרכז, צפון ודרום), עולים דוברי רוסית, חרדים, קהילת יוצאי אתיופיה, ודור ראשון לאקדמיה. נקודת הפתיחה של כל אחת מאוכלוסיות אלה אינה זהה לאחרת, אך המשותף להן הוא נקודת פתיחה מאתגרת יותר בעת הכניסה לאקדמיה: לעתים השפה העברית מהווה מכשול בפני סטודנטים שעברית היא לא שפת אימם; לעתים המוצא, צבע העור או המבטא מייצרים ציפיות נמוכות ותיוגים; חלקם מגיעים ממערכות חינוך מוחלשות שלא קיבלו את אותם משאבים שקיבלו מערכות חינוך חזקות; ילדים להורים עולים, שנאלצים לטפל בהוריהם ולהיות סטודנטים בו זמנית; דור ראשון לאקדמיה שמגיע למוסדות ההשכלה הגבוהה עם חוסר בהון האקדמי ה"מתאים" לקודי ההתנהגות ולנורמות הסמויות בעולם האקדמי. תחושת חוסר המסוגלות, הבדידות ולעתים המחסור ) מהבית role models במודלים לחיקוי ( ומהקהילה, מקשים עוד יותר לראות את קו הסיום. בנוסף לכך, תת הייצוג של סגל מאותה קהילה במוסדות האקדמיים, מתווסף לתחושת הזרות והבדידות שקהילות אלו חשות בין כותלי האקדמיה.

גיליון זה של עיתון האוניברסיטה 'אבג' מוקדש role כולו לסיפוריהם של שצלחו את המכשולים models התרבותיים, הממסדיים והכלכליים, והצליחו להמריא לפסגת המצוינות. כל אחת ואחד מהם מהווה מודל לחיקוי עבור קהילתם

שלכם.ן פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר סגנית נשיא לענייני מגוון והכלה

דף הבית | 2

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker