עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר מלכה שחם נולדה במוסקבה למשפחה חילונית אחרי שעלתה לישראל | חזרה בתשובה והקימה בית כיום היא עמלה על | חסידי ילדיה ותורמת 8 חינוכם של מכישוריה כמרצה במחלקה לתקשורת

מחוברת אחרת

19 | אבג

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker