עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שיתוף פעולה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב עם משרדי החינוך והקליטה, ובסיוע הסוכנות היהודית, הוליד את התוכנית "עלייה לאקדמיה", המיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות ממדינות דוברות רוסית שעלו לישראל בשנת 2022

15 | אבג

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker