עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אני רוצה לספר סוף־סוף את סיפור הנעורים. אישה חכמה אחת כתבה: "ילדות היא אי במרכז החיים". אבל אצלי הילדות טבועה חלקית בשכחה. על מיטת הטיפולים של הפיזיותרפיסטית, שאליה אני מגיעה מדי פעם כשהגב שלי לא עומד במשא היומיום, אני נדהמת ממידת הפירוט והחיּות של זיכרונותיה מתקופת בית הספר היסודי שבו למדנו יחד, לעומת הצמצום של זיכרונותיי. עבורי הילדות הייתה במידה רבה זמן של ציפייה, של אינקובציה, שאת רובו ביליתי במחיצת אותן שתי חברות, שגם הן כמוני איישו את השוליים החברתיים - ובמחיצת הספרות. הנעורים הם העלילה הגדולה. מצידם האחד משתרעים מרחבי הילדות כזמן שאין לו סיפור מובהק, ומצידם השני היומיום של חיֵי המבוגרים, כשהזמן נצבר בשנים, יום נערם על גבי יום, וקווי המתאר של היחסים, של האני, של צביון החיים, משתנים בהדרגה ומבלי משים. השינוי רק לעתים נדירות מסומן על ידי אירוע שניתן להצביע עליו, כמו לידה או מוות, נסיעה או רומן, ולרוב מתגנב מאחורי הקביעּות, כמו בפריימים עוקבים של אנימציה, שהם כמעט זהים זה לזה, ורק כשמעבירים אותם במהירות מופיעה התנועה. ובעצם, מה שמאפיין את החיים הבוגרים, רוצה לומר חיי האנשים המבוגרים - של נישואים (נכנה זאת כך לשם הפשטות) ונשיאה בעול - הוא היעדר קווי המתאר, המִסמוס של יום לתוך יום, אובדן הסיפור. הסיפור שייך לנעורים. ומדוע לספר אותו דווקא כעת? אולי כדי לצאת חוצץ כנגד חוסר הצורה, וכי בגיל העמידה (נקרא לדברים בשמם, כל כמה שזה מרגיש פיקטיבי) כבר לא מגוחך לכתוב זיכרונות, שאם אחכה עוד הם עלולים להיטשטש ולהישמט מאחיזתי לגמרי. גרוע מזה, אם אחכה, אולי לא ארגיש עוד צורך לספר את הסיפור הזה שכבר שנים מחכה לפנאי ולמרחק שיאפשרו לו להיכתב. היום אני מבינה שפנאי צריך לקחת בחוזק יד, לנקות חלקה בתוך מצבור אשפת היומיום ולהתוות מעגל של כתיבה וזיכרון באבק. קטע מתוך הספר נערוּת

כל תחום לימודי המגדר נתון היום למתקפה בארץ ובעולם בעיקר בשל ההצלחות המסוימות שהתנועות הפמיניסטית והלהט״בית נחלו, כגון שינוי ההבנה של מה זו משפחה, ושינוי חלקי ביחסי הכוחות החברתיים בין נשים וגברים

באוניברסיטת תל אביב. לתיאוריה הקווירית נחשף במהלך הלימודים בארה״ב בראשיתו של התחום שם; הוא חזר אלינו בתחושת שליחות להביא את הידע החדש לישראל. כבר במהלך הדוקטורט לימד את הקורסים הראשונים בתיאוריה קווירית באקדמיה הישראלית. לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב עם הקמת התוכנית 2008 הצטרף בשנת ללימודי מגדר. עבודת הדוקטורט שלה, שיצאה מתוך המחלוקת הערה סביב פורנוגרפיה בהגות ובפוליטיקה הפמיניסטית, בחנה את היכולת של יצירה פורנוגרפית נשית לייצר אנטי-תזה להבניית הנשיות בפורנוגרפה המיינסטרימית ולכונן נשים כסובייקטים Explicit מיניים. בנושא זה עוסק גם ספרה, Utopias: Rewriting the Sexual in Women's . SUNY אור בהוצאת שראה ,Pornography מחקריה בשנים האחרונות עסקו בניתוח ובהמשגה של דפוסים משפחתיים לא-הטרו נורמטיביים ובמגמות בפוליטיקה תרבותית פמיניסטית וקווירית. הטרונורמטיביות היא מערכת הנורמות החברתיות שמציבה את ההטרוסקסואליות כנטיה המינית הטבעית והמועדפת, החיונית לקיומה של החברה. בנוסף לעבודתו האקדמית הוא ממשיך לקחת חלק בפעילות קהילתית בקהילת הלהט״ב. ״חשוב לי שהידע הקווירי שמקורו בקהילה גם יחזור לקהילה״, הוא אומר, ״וחשוב גם לטפח את הקשרים בין הדורות השונים בקהילה, שצמחה והתפתחה כל כך בשלושת העשורים האחרונים״. לפני שנה פרסם ספר פרוזה ראשון, ״נערּות״, המתאר מסע התבגרות לסבית בתל אביב של שנות השמונים.

ד"ר עמל.יה זיו מזדהה על הרצף הטרנסי ועושה שימוש בלשון פניה מעורבת. הוא מחלוצי תחום הלימודים הקוויריים (תחום שעוסק בבחינה ביקורתית של החברה והתרבות על בסיס חווית החיים הלהט"בית) בישראל ונזקפים לזכותו מחקרים פורצי דרך בתחומי מומחיותו. היה שותף להקמת קבוצת 1996 בשנת יזם 2001- הקריאה הקווירית הראשונה, וב יחד עם עמיתים את הכנס השנתי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית בישראל - "סקס אחר", שהתקיים במשך שני עשורים. היא ערכה עם עמיתים שני קובצי מאמרים: ״מעבר למיניות״ (מגדרים, הקיבוץ המאוחד) ו״סקס אחר״ (בהוצאת רסלינג), ופרסמה את הספר "מחשבות מיניות: תיאוריה קווירית, פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות". ההסבר המצורף מרחיב את היריעה: "הלימודים הקוויריים הם פרויקט שיצא מתוך לימודי המגדר ומשתלב בתוכם. בדומה לפמיניזם וללימודים הפוסט-קולוניאליים, מדובר לא רק בייצור ידע בלתי מוטה על מיעוט שסבל מהדרה ומסטיגמה, אלא במחשבה מתוך השוליים על המרכז. כל תחום לימודי המגדר נתון היום למתקפה בארץ ובעולם בעיקר בשל ההצלחות המסוימות שהתנועות הפמיניסטית והלהט״בית נחלו, כגון שינוי ההבנה של מה זו משפחה, ושינוי חלקי ביחסי הכוחות החברתיים בין נשים וגברים. האופטיקה של השוליים היא מקור לתובנות חשובות, אבל מי שרוצים להחזיר את הגלגל לאחור מאוימים על ידה". זיו הוא בוגר תואר שני בספרות השוואתית מאוניברסיטת בראון ואת הדוקטורט עשה

| אבג 11

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker