עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אני אוהבת להתקדם וללמוד כל יום משהו חדש, מתוך שאיפה להיות בעתיד חלק מצוות שמבצע פרויקטים בעלי אפקט משמעותי, אם למען הסביבה או למען חייהם של האנשים

פורצת דרך. אלאא גבארה

22 הגשמה עצמית |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online