עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חלשים ונזקקים". האם ידועים לך מקרים של התמודדות עם גילויי גזענות? "כן, לצערי הרב. סטודנטית שיתפה ,2019- כי לאחר מחאות הקהילה ב כמה מחבריה לספסל הלימודים החלו להתנכר אליה. סטודנט אחר שיתף כי מרצה קרא לו מול כל הכיתה 'להפסיק להתבכיין' בעקבות שיח ער בכיתה בנושא גזענות. במקרים כאלה הסטודנטים מוצאים את עצמם בדילמה, ועיקרה - האם נכון להעיר למרצה בפני כל הכיתה על ההתבטאות שלו או האם להמתין לסוף השיעור ואז להעיר לו על כך". כיצד מתמודדים עם גילויים מכוערים שכאלה? "במסגרת התוכנית 'תקווה ישראלית' דאגנו במהלך השנים לייצר מפגשים של סטודנטים יוצאי אתיופיה עם חברי.ות סגל בכיר שעבורם זו הייתה אולי הפעם הראשונה שבה שמעו ממקור ראשון על חוויותיהם האישיות של הסטודנטים. מדי שנה אנחנו מציינים שני אירועים משמעותיים עבור יוצאי אתיופיה - חג הסגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ. חשוב לנו לתת ביטוי גם לאוכלוסייה הזו כאן בקמפוס, גם כדי לייצר תחושת שייכות וגם כדי לאפשר לסטודנטים ומרצים ללמוד ולהכיר אלה את אלה". והיו גם בוגרי אוניברסיטה ממוצא אתיופי שהגיעו לעמדות בכירות. "בהחלט, הרשימה כוללת, בין השאר, את הבוגרים והבוגרות הבאים: אפרת ירדאי, יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה בישראל; ד"ר אבי יצחק, מפקד רפואה פיקוד דרום; ד"ר יונתן ראובן, רופא מתמחה; וד"ר הדס מלדה, רופאת משפחה". מה עוד ניתן ללמוד מהשתלבותם של בני העדה האתיופית באוניברסיטה? "פילוח של סטודנטים יוצאי אתיופיה באוניברסיטה לפי מחלקות מראה מגמה חיובית יחסית: בעבר, סטודנטים ממוצא אתיופי העדיפו להתמקצע בתחום מדעי הרוח והחברה. כיום אנחנו רואים את הסטודנטים משתלבים בפקולטות ובמחלקות שנחשבות יוקרתיות כמו מדעי ההנדסה, מדעים מדויקים ורפואה". ומה הלאה? "אנחנו רק בתחילת הדרך ועבודה רבה עוד לפנינו, אבל אני שמחה להיווכח שהאוניברסיטה מאוד מגויסת לנושא ושיש שותפים לדרך".

בעבר סטודנטים וסטודנטיות ממוצא אתיופי העדיפו להשתלב יותר במקצועות מדעי הרוח והחברה. כיום אנחנו רואים אותם משתלבים בפקולטות ובמחלקות כמו מדעי ההנדסה, מדעים מדויקים ורפואה

עבור קורסי הכנה מוותרים עליהם, ואלה שמבקשים לגשת לבחינה חוזרת, נאלצים לעיתים לוותר על הרעיון בגלל העלויות הכספיות הכרוכות בכך". עד כמה ציוני הבגרות מקשים על ישראלים ממוצא אתיופי להתקבל ללימודים אקדמיים? "נכון לשנת תש"ף שיעור בעלי תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של מבין 48% האוניברסיטאות הוא התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת מבין כלל תלמידי החינוך הכללי. 73.1% יחד עם זאת אנו רואים מגמת עליה בשיעור זה". מה מצפה לבוגרי אוניברסיטה מקרב הקהילה האתיופית בסיום לימודיהם? "ניתוח ממצאי המדד לגיוון תעסוקתי לנשיא המדינה 2017 שהוגש בשנת לשעבר, ראובן ריבלין, העלה כי אקדמאים יוצאי אתיופיה חוו את הבידול התעסוקתי הקיצוני ביותר מבין האוכלוסיות שנבחנו (נשים, חרדים, ערבים ומבוגרים מעל גיל ). גברים יוצאי אתיופיה, אקדמאים 45 ולא-אקדמאים, מרוויחים את השכר הנמוך ביותר ברוב הענפים עם ההכנסה הגבוהה במשק. הנתונים הקשים בדבר האפליה העמוקה בשכר יוצאי אתיופיה, מרפים לא פעם את ידם של צעירים בני העדה האתיופית לרכוש השכלה". עד כמה את מוטרדת מגילויים של תפיסות מיושנות ודעות קדומות כלפי יוצאי אתיופיה? "סטודנטים מעידים לעיתים על תכנים לימודיים שהשתרבבו אליהם דעות קדומות וסטריאוטיפים על העדה. עיוותים שכאלה מייצרים שיח מנותק ופטרוני על העדה". יש לך דוגמאות לתכנים לימודיים פוגעניים? "דווח לי על כמה מרצים שהציגו דמויות שחורות כדי להציג דבר שלילי; והיו מקרים שסטודנטים העידו על כך שמערכות שונות במרחב האקדמי התייחסו אליהם בגישה שהיא לעיתים מקטינה ומתנשאת, מתוך הנחה כי הם

פעילה בתוכנית הזאת". לדבריה, הפעילויות במסגרת המחלקה למעורבות חברתית והחיבור אליה היוו חלק גדול, חיובי ומשמעותי מהחוויה הסטודנטיאלית שלה כאן באוניברסיטה. ההמשך רק הלך והשתפר: "לשמחתי הוצע לי לרכז את נושא הגיוון וההנגשה במחלקה, תפקיד שאני ממלאת עד היום". כשמדברים על ישראלים ממוצא אתיופי באקדמיה, לרוב מתייחסים לסוגיה של החסמים, הקשיים והאתגרים שניצבים בפניהם. "כמובן שהחסמים קיימים, אך אני חושבת שראוי להתייחס גם לעובדה שרבים מהסטודנטים והסטודנטיות עברו כברת דרך מאוד מאתגרת לפני שהגיעו לאוניברסיטה", מדגישה קסאי. לחיזוק עמדתה היא מציגה נתון מעניין שהתקבל מדיקן הסטודנטים לשעבר, פרופ' משה כספי, ולפיו ממוצע הציונים של סטודנטים וסטודנטיות יוצאי אתיופיה הלומדים באוניברסיטה שלנו גבוה מהממוצע הכללי. "זהו נתון חשוב ואני מניחה שהוא סותר דעות קדומות של רבים ורבות מקרב הציבור". תוכלי לתת דוגמאות לחסמים שסטודנטים וסטודנטיות ממוצא אתיופי עלולים לחוות במרחב האקדמי? "ניתן לחלק את החסמים לשתי קטגוריות: חסמים בכניסה לאקדמיה וחסמים במהלך הלימודים. בשלב הראשון ניגשים לבחינה הפסיכומטרית ואז מתעוררות בעיות". אנא, פרטי ונמקי. "לדעתי, הבחינה הפסיכומטרית אינה מותאמת לנבחנים שגדלו בתרבות שאינה מערבית, ואם לא די בכך אז העלויות הגבוהות של קורסי ההכנה לבחינה יוצרות אי שוויון. סטודנטים וסטודנטיות שידם אינה משגת לשלם

| אבג 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online