עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הפוטנציאל הגלום בהם. עבור רבים מהם, העובדה שגם אני יוצאת אתיופיה בהחלט מסייעת לקידום התהליכים". ספרי לנו מה קורה ברגע שאת נכנסת לתמונה. "אני מזמנת אותם לראיון שמטרתו להכיר אותם מקרוב, להבין אם הם מוכנים ובשלים ללימודים ומהי רמת המוטיבציה שלהם. את התיק שלהם אני מעבירה לפרופ' יבחר גנאור שמשמש כיו"ר וועדת ההיגוי של 'תקווה ישראלית' ולמדור הרישום שמאוד מגויס לנושא ואנחנו מגישים אותם למחלקות השונות". , ילידת באר שבע ותושבת 40 היא בת העיר. אם לשני ילדים, בוגרת תואר ראשון במחלקה הבן-גוריונית לניהול מלונאות ותיירות. בעבודתה הקודמת באוניברסיטת תל אביב ניהלה תוכנית בשם 'אדמאס' ('אופק' באמהרית) שמטרתה להגדיל את ייצוג הסטודנטים יוצאי אתיופיה באוניברסיטה. חזרה הביתה והשתלבה 2017 בשנת במחלקה למעורבות חברתית בראשותה של עו"ד ורד סרוסי-כ"ץ. בשביל שושנה, זו הייתה סגירת מעגל: "כילדה השתתפתי בתוכנית 'הדירות הפתוחות' שהפעילו סטודנטים בשכונה שבה התגוררתי, וכסטודנטית הייתי מאד

סגרה מעגל כילדה השתתפה שושנה קסאי בתוכנית הדירות הפתוחות שפעלה בשכונת מגוריה בבאר שבע; כסטודנטית הייתה פעילה בתוכנית וכיום היא חלק מצוות המחלקה למעורבות חברתית

). "לנוכח הנתונים 1.3% - ל 0.9% - עלה מ הללו, קשה להשתחרר מהתחושה שקיים פוטנציאל גדול שלא ממומש", אומרת שושנה קסאי, האחראית על גיוון ותוכניות הנגשה במחלקה למעורבות חברתית, ומוסיפה כי "במסגרת תפקידי אני פועלת כדי להפוך את האוניברסיטה שלנו ליותר נגישה על מנת שאותם מועמדים ומועמדות יוכלו לממש את

אחוז הסטודנטים יוצאי אתיופיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עומד בעוד 0.5% בשנים האחרונות על .1.7% שיעורם באוכלוסייה עומד על הנתונים אינם מעודדים, למרות שמספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה נמצא במגמת עלייה (אחוז יוצאי אתיופיה מתוך כלל – 2011-2021 הסטודנטים בין השנים

20 מעורבות בקהילה |

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online