עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

של הגרסה תהיי תמיד , ראשונה מדרגה עצמך הגרסה להיות במקום של שנייה מדרגה אחר מישהו גרלנד ודי ' ג

פמיניסטי הכי המעשה מה לעשות הוא שלי חיים חיה אני . רוצה שאני הן שלהם שהפרספקטיבות מבינה אני אבל . מגדריות - על החברתיים התהליכים את ושם שוויון - לאי שגורמים לתקן פועלת אני העיר ראשת , אוחנה טל מטע הבוגר אות בעלת , ירוח יטת אוניבר ראיו מתו ) בנגב גוריו - ב ( ט לכלכלי

מצליחים ארגונים , שמשתנים אלו הם לפני אחד צעד שנמצאים כולם לית " מנכ , רגב רוזנברג יגל , מאוחדת חולי קופת מטע הבוגר אות בעלת בנגב גוריו - ב יטת אוניבר ( מגלוב לקוח )

רק הוא כישלון להתחיל הזדמנות בדרך מחדש יותר נבונה קלר הל

| אבג 27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online