עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בולמת זעזועים שיפור דרכי ההתמודדות של אוכלוסיות פגיעות במצבי חירום עומד במרכז מחקרה של ד"ר סתיו שפירא, מרצה בבית-הספר לבריאות הציבור

היערכות לחירום הוא חשוב ושיש עוד המון לחקור ולשפר, אף כי אנחנו נחשבים כמובילים בתחום. את התזה שלי כתבתי על מוכנות סגלי בתי-חולים לתרחיש של מגפת שפעת". עבודת הדוקטורט שלה עסקה בבניית מודל חיזוי חדשני של מספר הנפגעים הצפוי ברעידת אדמה גדולה בישראל, מודל שבו שולבו גישות מתחומי ההנדסה, האפידמיולוגיה ומדעי החברה. "ממצאי העבודה הצביעו על כך ששילוב מידע על מאפייני האוכלוסייה באזור נתון (למשל מידע על שיעור הקשישים ובעלי מוגבלויות), יכול להשפיע באופן דרמטי על מספר הפצועים וההרוגים לאחר התרחשות רעידת אדמה חזקה", היא אומרת. לנתונים אלו יש חשיבות מכרעת עבור מקבלי החלטות בתחום התכנון לחירום, והם יכולים לסייע לתהליך גיבוש המדיניות לצורך צמצום הפגיעות של האוכלוסייה בישראל בתרחיש של רעידת אדמה. מחקריה האחרונים התמקדו בשיפור הממשק בין מוסדות שונים בשעת חירום. שניים ממאמריה, שהתפרסמו לאחרונה בכתבי-עת חשובים בתחום חקר אסונות ובריאות בקהילה, מתארים את תהליך גיבושו של מודל שיתוף מידע בין מוסדות בריאות וקהילה לצורך מתן מענה מיטבי לקשישים וחולים כרוניים בשעת חירום. המחקר נעשה בשיתוף חוקרים נוספים מהפקולטה למדעי הבריאות – פרופ' לימור אהרנסון דניאל, ד"ר פאולה פדר בוביס ופרופ' מרק קלרפילד. במסגרת המחקר בוצעה הערכה מעמיקה ומקיפה של הצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו במהלך אירוע חירום ואחריו. "רוב הקשישים והחולים הכרוניים שהשתתפו במחקר

היא מתעניינת בשילוב טכנולוגיות קיימות וחדשות בעולם החירום (למשל מערכות מידע גיאוגרפיות, מודלים וסימולציות ממוחשבות ועוד), ובממשק של טכנולוגיות שונות עם האוכלוסייה ועם גופי המענה השונים. את התואר ראשון עשתה בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל אביב, את התואר השני בניהול מערכות בריאות סיימה באוניברסיטת בר-אילן ומשם המשיכה ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון. אגב, לימודי התואר השני של סתיו התקיימו במקביל להתפרצות שפעת החזירים בחורף . "עבדתי אז בבית-החולים בתור 2010/11 פיזיותרפיסטית והבנתי עד כמה הנושא של

ד"ר סתיו שפירא, מרצה בבית-הספר לבריאות הציבור, חוקרת היבטים שונים של מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון. תחומי העניין והפרויקטים הנוכחיים שלה עוסקים בחיזוק החוסן של יחידים, משפחות וקהילות, ובשיפור יכולות המענה בחירום של גופים ומוסדות ברמה המקומית והלאומית, ובייחוד עבור אוכלוסיות פגיעות כדוגמת קשישים, חולים כרוניים וילדים. סתיו מלמדת בתוכנית לתואר שני ברפואת חירום, והיא נמנית עם סגל החוקרים במרכז המחקר האוניברסיטאי לחקר המוכנות והמענה למצבי חירום ואסון .)PREPARED(

חוסן לאומי | 16

Made with FlippingBook Annual report maker