עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אם לא תשאל איך תדע? לפי ממצאי מחקרה של פרופ' טל אייל, חברת סגל המחלקה לפסיכולוגיה, לא כדאי לנו לנסות לאמץ את הפרספקטיבה של האחר כדי לשפר את יכולתנו להבין את תחושותיו "אל תנסו לנחש מה האחר | והרגשותיו חושב, פשוט תשאלו אותו", היא ממליצה

את הניסוי הובילה סטודנטית לתואר שני, ירדן אשור. החוקרים הפגישו סטודנט יהודי וסטודנט ערבי, ואחרי שיחת היכרות קצרה ביניהם הם מילאו שאלון שעסק בעמדות שקשורות לקונפליקט הישראלי/ פלסטיני והתבקשו לנבא כיצד הסטודנט השני ימלא את השאלון (השאלון שאל על מידת ההסכמה עם היגדים כמו: לפלסטינים מגיעה מדינה עצמאית, היחסים כיום בין אזרחי ישראל היהודים ואזרחי ישראל הערבים הם טובים). כמו בניסויי הזוגות הרומנטיים, החוקרים מצאו שסטודנטים שהונחו לאמץ את נקודת-המבט של האחר לא היו יותר מדויקים מאלו שלא קיבלו הנחיות מיוחדות. לסיכום קובעת פרופ' אייל: "אם אנחנו רוצים לדעת מה אדם אחר חושב, מאמין, מרגיש – עלינו להפסיק לנחש אלא פשוט לשאול אותו, לשמוע ממנו על עמדותיו, מחשבותיו ורגשותיו".

האחר אינה נכונה. בניסוי האחרון התבקשו שליש מן המשתתפים לשוחח עם בן או בת זוגם ולשאול אותם על העדפותיהם (ללא מתן דירוגים מספריים) לפני שהם מתנבאים לגביהם. בדומה לניסוים הקודמים, החוקרים מצאו שאלה שהונחו לאמץ את נקודת- המבט של האחר לא היו יותר מדויקים מאלו שלא קיבלו שום הנחיות. ואולם משתתפים ששוחחו ביניהם על ההעדפות לפני שניבאו את העדפות האחר (מה שהחוקרים כינו "קבלת פרספקטיבה") היו יותר מדויקים מן המשתתפים בשני התנאים האחרים. באופן מפתיע, החוקרים מצאו שמשתתפי המחקר לא היו מודעים ליתרון הגדול של קבלת מידע מבן או בת הזוג על פני כניסה לנעליו. בניסוי-המשך שעשו החוקרים ממש לאחרונה אצלנו באוניברסיטה הם השוו את יעילותן של לקיחת פרספקטיבה וקבלת פרספקטיבה לניבוי עמדות של חברים מקבוצת-חוץ.

כרטיס-ביקור פרופ' טל אייל סיימה את לימודי התואר השני והשלישי בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב. את הפוסט-דוקטורט עשתה באוניברסיטת שיקגו, במרכז לקבלת החלטות שבבית- היא 2008 הספר למינהל עסקים. מאז חברת סגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. את לימודי הפסיכולוגיה התחילה מתוך רצון להיות פסיכולוגית ארגונית, אבל לאחר שנתיים במסלול הארגוני הבינה שלבה נמצא במחקר פסיכולוגי בסיסי ולא בפסיכולוגיה יישומית, ועברה ללמוד פסיכולוגיה חברתית מתוך רצון להמשיך ולהתעמק בתיאוריות ובמחקר שעוסקים בשילוב שבין קוגניציה, רגשות ומוטיבציה. 9 | אבג

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker