עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מפגש

"הנגשת האוניברסיטה כמקום למידה ומקום עבודה היא בדמי. נולדתי בארה"ב בעיירה קטנה, מקום שרק רבע מבוגרי התיכון ממשיכים לאוניברסיטה. היום ממי שנשארו שם הם מובטלים. אני 50% התקבלתי לאוניברסיטת קולומביה על תקן אפליה מתקנת לפריפריה. בבית-הספר בעיירת הולדתי הייתי הילד עם הציונים הכי גבוהים, וכשהגעתי לאוניברסיטה ציון המבחן הפסיכומטרי שלי הציב אותי בשליש התחתון בין הסטודנטים שניגשו לבחינה. לא ידעתי איך ללמוד, הרגשתי זר, עד שהצלחתי לסגור את הפערים ולרכוש את הכלים, להתמודד ולהצליח. אם לא היו מאפשרים לי להגיע לאוניברסיטה הזאת, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי". פרופ' חיימוביץ הוסיף ואמר: "אם אנחנו רוצים לקדם את התושבים של האזור שלנו, עלינו לעודד אותם ללמוד באוניברסיטה. הם יפגשו בה אנשים כמוהם, סטודנטים ועובדים. הנושא הזה הוא בראש מעייני בתור נשיא. קידום יישובי הבדואים ישפר את מצבם הסוציו-אקונומי, והדרך לעשות זאת היא מתן השכלה והזדמנויות".

מקרב לבבות היוזמה לשילוב עוד עובדים מן החברה הבדואית בסגל האוניברסיטה עמדה במוקד פגישתו של הנשיא פרופ' דניאל חיימוביץ עם אישים ובעלי תפקידים במועצות האזוריות הבדואיות בנגב אוניברסיטת בן-גוריון היא מקום ישראלית באקדמיה" אצלנו באוניברסיטה. במפגש השתתפו גם ראשי מועצות

לימודים ועבודה ששעריו פתוחים לכול – גם לחברה הבדואית בנגב. זהו גם הייעוד של תוכנית בשם "תקווה ישראלית באקדמיה", המעודדת שיתוף פעולה בין הסטודנטים והסגלים הלומדים ועובדים באוניברסיטה. 15- התוכנית הוצגה במפגש שהתקיים ב ביולי באולם-הישיבות "רותם" במעמד נשיא האוניברסיטה פרופ' דניאל חיימוביץ, הרקטור פרופ' חיים היימס, פרופ' ג'יהאד אל-סאנע, ראש המחלקה למדעי המחשב, פרופ' טאלב מוקארי מן המחלקה לכימיה, פרופ' יבחר גנאור, יו"ר ועדת ההיגוי של "תקווה ישראלית" והממונה הארגוני על הגיוון באוניברסיטה, ועו"ד ורד סרוסי-כ"ץ, מנהלת המחלקה למעורבות חברתית והממונה על יישום התוכנית "תקווה

ומנהלי מחלקות חינוך במועצות המקומיות והאזוריות הבדואיות בנגב, ועוד אישים בעלי תפקידים חשובים. במהלך המפגש הציג פרופ' גנאור את תוכנית "התקווה הישראלית באקדמיה" ופעילותה בתחום קידום הסטודנטים הבדואים. שמעון ישי, סמנכ"ל משאבי אנוש, סיפר על היוזמה לשילוב עוד עובדים מן החברה הבדואית בסגל המינהלי והטכני של האוניברסיטה, על הצעדים שננקטו להרחבת מאגר המועמדים הפוטנציאליים מן החברה הבדואית ועל התאמת תהליכי המיון והקליטה שלהם. נשיא האוניברסיטה אמר במפגש:

3 | אבג

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker