עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה בגיליון

דבר הנשיא

5-4 7-6 9-8

למען אפריקה אמיר שגיא בהשראת הסבא טל גודארד שאלה טובה טל אייל בחירה מצוינת ורד סרוסי

מדרגה ופריצות דרך בתחומי מחקר שונים. בשנה הבאה נציין באירועים חגיגיים חמישים שנה להקמת האוניברסיטה. בגיל כזה היא די בוגרת כדי להגדיר לעצמה את יעדיה ושאיפותיה, ובחודשים הקרובים נשקיע מאמצים רבים בהמשך בניית התוכנית האסטרטגית. תקוותי היא שבשנת תש"פ נוכל לפרסם את מפת-הדרכים שלנו שתוביל אותנו אל עתיד מזהיר, שבו אוניברסיטת בן-גוריון תהפוך לאוניברסיטה עולמית מובילה, ועם זאת נטועה עמוק בנגב – אוניברסיטה שמתמודדת עם הבעיות המרכזיות של העולם בעודה משפיעה מרוחה על העמים שבאזור; אוניברסיטה המשלבת מצוינות ומעורבות בחברה ובמדינה. איחוליי לשנה טובה ומבורכת שלוחים לכולכם: חברי סגל האוניברסיטה, סטודנטים, גימלאים, בוגרים, ובני משפחותיכם. מי ייתן ותהא השנה החדשה שנת יצירה ותגליות מרתקות, שנה של שלום ובריאות.

תשע"ט הייתה עבורי שנה מיוחדת. קצת לפני ראש השנה נבחרתי לנשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובחודש שבט נכנסתי לתפקיד. שמונת החודשים האחרונים עברו עליי ביעף. בכל יום שחלף למדתי משהו חדש. למדתי על האיכויות הגבוהות של האוניברסיטה, וגם על העניינים הטעונים שיפור. הכרתי חוקרים ועובדים, סטודנטים ושוחרים, ובכל המפגשים התרשמתי מסגולותיו של המשאב החשוב ביותר של האוניברסיטה – המשאב האנושי. בחודשים האחרונים מצאתי את עצמי לא פעם במעמדים שתאמו את ציפיותיי, והיו לי גם כמה הפתעות (כמו הצורך 20,000 להציג את הזמר עומר אדם לפני סטודנטים). החוויות הנעימות ביותר היו הפגישות האישיות – עם סטודנטים ב"מקסיקני", על כוס קפה עם עמיתים ב"ארומה", פגישות לא מתוכננות עם אנשים בקמפוס, דיונים וויכוחים על נושאים חשובים במשרדי, ארוחות-ערב עם תומכים ושוחרים בלונדון. בכל המקרים היחסים הבינאישיים שהתפתחו הזכירו והמחישו לי שאנחנו "בן-גוריוניסטים". שנת תש"פ ניצבת בפתח, וכמו תמיד ישנן ציפיות לשנה טובה מקודמתה, לעליית

14 15

השנה שלה איריס שנייד

מופק על–ידי המחלקה לפרסומים ודוברות אסנת איתן מנהלת המחלקה: 2206 ' רשיון מס עורך וכתב ראשי חיים זלקאי צילום דני מכליס עיצוב צוות אי. אר. דיזיין בע"מ 08-6461281 ' טל 08-6477674 : פקס zalkai@bgu.ac.il : דוא"ל http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

שלכם, פרופסור דניאל חיימוביץ

דף הבית | 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker