עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פתרונות יש לשלוח למערכת 'אבג' במחלקה לפרסומים ודוברות בין הפותרים יוגרל הספר "הקייטנה של קנלר" מאת אתגר קרת רק תשובותיהם של פותרים חדשים ישתתפו בהגרלה ב. כי הישיבה התנהלה בביתו של ד"ר יוסף שטרן ובמהלכה הוגש למשתתפים דג מלוח. ג. מפני שבישיבה נדונה התוכנית להקמת בריכה לגידול דגים מלוחים בשדה בוקר. ד. מפני שדג מלוח היה מאכל פופולארי בקרב משתתפי הישיבה. . הייתי מזכירו של דוד בן-גוריון בסוף 12 וסייעתי לו בכתיבת 60- שנות ה זיכרונותיו. מי אני? א. יצחק נבון. ב. פרופ' אריה נאור. ג. פרופ' זאב צחור. ד. יהושע (שוקה) כהן. . השתייכתי לצוות ההקמה של 13 הקריה למחקר גרעיני והייתי ממקימי המחלקה להנדסה גרעינית באוניברסיטת בן-גוריון. מי אני? א. פרופ' זאב אלפסי. ב. פרופ' חגי שקד. ג. פרופ' זאב (וניה) הדרי. ד. פרופ' יובל נאמן. . במקביל לכהונתי כנשיא אוניברסיטת 14 בן-גוריון הייתי ממקימי בית-הספר לרפואה והדיקן הראשון שלו. מי אני? א. השגריר יוסף תקוע. ב. פרופ' חיים אילתה. ג. פרופ' משה פריבס. ד. פרופ' חיים דורון. . מדוע כונתה הישיבה שבה התקבלה 15 ההחלטה הנועזת להקים בנגב אוניברסיטה - "ישיבת הדג המלוח"? א. מפני שאחד ממשתתפיה היה מומחה להשבחת דגי הרינג.

7

6

5

4

3

2

1

8

10

9

12

11

13

14

19

18

17

16

15

22

21

20

24

23

26

25

27

29

28

מאוזן: . מאכל עממי 5 . .תורם חשוב של האוניברסיטה, כיהן כיושב-ראש חבר הנאמנים 1 . הם 13 . . מקווה-מים גדול 11 . . שלטון, בעלות 10 . . יצירה מוסיקלית 9 . ישראלי נבחרים על-ידי סנאט האוניברסיטה ומתכנסים אחת לשנה, בסמכותם להחליט . תחנת-חלל 20 . . רטוב 18 . . עני 16 . . עיר בהולנד 15 . . שקט 14 . החלטות חשובות . בת-קול. 24 .) . בית-מרחץ טורקי (ח 23 .) . מראשי ממשלות ישראל (ש"פ 22 . רוסית . מתורמיה הגדולים של האוניברסיטה, על שמו נקרא בית-הספר ללימודי מחקר 25 . שרה'לה "של" החוקר מן המחלקה לפוליטיקה וממשל (ש"פ). 26 . מתקדמים . שימשה כיועצת של נשיא ארה"ב לבריאות 29 . . איבר-רבייה בגוף הנקבה 28 האישה, הוכתרה בתואר דוקטור לאות כבוד מטעם אוניברסיטת בן-גוריון. מאונך: . חוקרת במחלקה להנדסת חשמל, שמה כשמו של מקים תחנת-הכוח 3 . .ריק 2 . פלג אלים של העדה השיעית; משמשים 7 . . ממוצע באיכותו 6 . . סוד 4 . בנהריים . השלימה, במחלקת 9 .)5,3( . אתר היסטורי בבאר שבע 8 . לקשירת עצמים וחיזוקם . מתנשא צפונית 15 ... הביעה תקווה, השליכה את 12 . הביטחון של האוניברסיטה . הגשם האחרון. 20 . . בעל תאווה 19 . . זרעיו משמשים להכנת טחינה 17 . לעיר שכם . ... אלחדד, חברת 24 . . קמין 22 . . מלחין גרמני מרופד, חסרה לו האות הרביעית 21 . תבלין לקפה. 27 . חבר הנאמנים של האוניברסיטה

19 | אבג

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker