עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון מציינת חמישים שנה להיווסדה. סיפורים קצרים על ימיה הראשונים ילוו את הגיליונות הקרובים היו זמנים

קריאת טוביהו

בניין הספרייה המרכזית על שם זלמן ארן היה הבניין הראשון שהוקם בקריה האוניברסיטאית החדשה. הנחת אבן-הפינה לבניין בטקס חגיגי 1969 צוינה בשנת במעמד ראש הממשלה גולדה מאיר (שלישית משמאל) ושר האוצר פנחס ספיר. נושא דברים: דוד טוביהו, ראש עיריית באר שבע.

הרקטור הראשון

האוניברסיטה ישראל בן-אמיתי. המושב הראשון של חבר הנאמנים התכנס . אז הסתיימה תקופת 1970 בנובמבר המעבר מן "המכון להשכלה גבוהה בנגב" בפברואר 27- ל"אוניברסיטת הנגב". ב הוסב שמה של האוניברסיטה 1974 ל"אוניברסיטת בן-גוריון בנגב". פרופ' חנני כיהן בתפקידו ארבע שנים, עד .1973 בספטמבר 30

המליצה "ועדת 1969 לקראת סוף שנת גיליס" שפרופ' חיים חנני ימונה לתפקיד רקטור אוניברסיטת הנגב. הוועדה האקדמית העליונה אישרה את המינוי, .1969 באוקטובר 1- והוא נכנס לתפקידו ב הארגון האקדמי היה כזה שוועדה אקדמית מצומצמת ניהלה את הלימודים, המחקר והפיתוח. מלבד הרקטור השתתפו בה פרופ' חיים ביינארט מן האוניברסיטה העברית, פרופ' נתן רוזן (הטכניון) ומנכ"ל

פרופ' חיים חנני

נפגשים בלובי

קורסים למלאכה. בנוסף לכך שכרה הנהלת האוניברסיטה חנויות במתחם 'המרכז האזרחי' שבנתה חברת 'רסקו' כדי שישמשו כיתות לימוד. התנאים הפיסיים לא היו אידיאליים, אבל הרצון הטוב והמסירות של המורים והתלמידים חיפו על הקשיים. בקיץ שכרה האוניברסיטה אולם במלון 1969 "זוהר" כדי לאפשר את קיום הבחינות.

המחסור בחדרי לימוד בבית היאס (לימים הקריה על שם טוביהו) היה קשה, והחריף בסוף שנת הלימודים, בתקופת הבחינות. ראשי האוניברסיטה נעזרו בכמה מוסדות חינוך בבאר שבע כדי להקל על העומס. בין בתי-הספר שבאו לעזרת אוניברסיטת הנגב היו בית-הספר התיכון מקיף א' ובית-הספר המקצועי עמל, שאיפשר בעת חופשת הקיץ לתלמידי ההנדסה ללמוד בין כתליו

מלון שהוסב לאוניברסיטה, בית היאס

17 | אבג

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker