עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חברי צוות המחקר במעבדה. מימין לשמאל: אמיתי צוקרמן, פרופ' חגית כהן, עומרי רם, ופרופ' אורן שדות

שומרי ראש פגיעה ביכולת הריכוז והזיכרון ושינויים קיצוניים במצב-הרוח. בדיקת הלוחמים העלתה כי כולם נחשפו לאירועים שכללו פיצוץ מטעני חבלה, ירי, פצצות מאולתרות וכו'. הועלה החשד כי החשיפה לגלי הדף בעוצמה נמוכה, שלא גרמה לנזק פיזי נראה לעין, היא שגורמת לתסמינים הקוגניטיביים והנפשיים של החיילים שנפגעו. חלק מן התסמינים שדווחו נמצאו הולמים את ההגדרה הקלינית של "פגיעה minimal ) מוחית טראומטית קלה" או של "הפרעה (traumatic brain injury

הקלינית בעקבות חשיפה לגלי הדף. בסדרת ניסויים שביצעו אמיתי צוקרמן, דוקטורנט מן הפקולטה למדעי הבריאות שהודרך על-ידי פרופ' חגית כהן, ועומרי רם, דוקטורנט מן המחלקה להנדסת מכונות שהודרך על-ידי פרופ' אורן שדות, נחשפו חולדות לתנאי פיצוץ בעוצמה נמוכה מאוד, לאחר שננקטו אמצעי ביטחון מתאימים לשמירת חייהן. המערכת הניסויית, פרי פיתוחו של פרופ' שדות, מייצרת גל הדף חלש בעל תכונות תרמו- דינמיות הדומות לפיצוץ מטען חומר-נפץ – הוא כולל את פרופיל הלחץ, הבזק האור ועוצמת הרעש. גל ההדף נוצר על-ידי פיצוץ חוט-תיל מתכתי. בניגוד למודלים הקיימים, במודל זה נעשה שימוש בחיות שאינן מורדמות, ובכך מחקה המודל בצורה מדויקת יותר את תנאי החשיפה לגל הדף. תגובות החולדות לפיצוץ ולגל ההדף נבחנו במדדים המתארים תגובות נוירולוגיות, תגובות חרדה ודיכאון, תגובות קוגניטיביות הקשורות לתהליכי למידה וזיכרון, וכן נערכה הדמיה מוחית (magnetic resonance imaging - MRI ) לבחינת שינויים מוחיים מורפולוגיים. Journal במאמר שפרסמו בכתב-העת

חשיפה לפיצוץ חומרי-נפץ מוכרת היטב ללוחמים בצבאות העולם ולאוכלוסייה האזרחית הנחשפת לפיגועי טרור. אזרחים וחיילים הנמצאים בסביבת פיצוצים נחשפים לסיכון של פגיעה פיסית או פגיעה נפשית טראומטית בגלל גל ההדף. כשחומר-נפץ מתפוצץ נוצר גל הדף, הגורם לעלייה מהירה של לחץ האוויר ואחריה דעיכתו האיטית עד שנוצר לחץ שלילי (תת-לחץ). התהליך קצר מאוד - מספר מאיות השנייה (תלוי בסוג המטען). השפעות גלי ההדף הנובעות מן הפיצוץ תלויות במשתנים רבים: סוג המטען, המרחק מן הפיצוץ, הטווח שבו נע גל ההדף, מיתאר הסביבה (מקומות פתוחים או סגורים), זווית הפגיעה, ועוד. בשנים האחרונות התרכזה תשומת- הלב המדעית בהשפעות הקליניות של השקיעה 2007 פגיעות גלי הדף. משנת 900- מחלקת ההגנה של צבא ארה"ב כ מיליון דולר במחקר פגיעות ההדף. התברר מן הלוחמים שחזרו משירות 40%- שכ מיליון 2.7- צבאי בעיראק ובאפגניסטן (כ חיילים אמריקאים שירתו במדינות האלה ) ולא נפגעו פגיעה 2014-2001 בשנים גופנית ישירה דיווחו על קשיים קוגניטיביים,

post-traumatic) פוסט-טראומטית" , או את שילוב שתי (stress disorder ההפרעות גם יחד. להבחנה קלינית ברורה בין שתי ההפרעות יש חשיבות רבה כשבאים לקבוע אסטרטגיה טיפולית ושיקומית יעילה. שיתוף פעולה בין הפקולטות להנדסה ולמדעי הבריאות הוביל לשיתוף מדעי בין שני חוקרים מובילים בתחומם: פרופ' חגית כהן, ראש יחידת המחקר לחקר מצבי דחק וחרדה בפקולטה למדעי הבריאות, ופרופ' אורן שדות, ראש מעבדת המחקר לגלי הדף בפקולטה למדעי ההנדסה. השניים פיתחו מודל ניסויי חדשני להדגמת הבעיה

מחקר בין תחומי | 6

Made with FlippingBook - Online catalogs