עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה בגיליון

7

שומע בקולו עדי פורטוגז זריקת עידוד הוגו גוטרמן

9-8

11

שמח ומבדח

ג'ף גרין

פורצת דרך 13-12

ורדה שושן-ברמץ

כוכב נולד 17-16 שמרית ממן

מופק על –ידי המחלקה לפרסומים ודוברות מנהלת המחלקה: אסנת איתן 2206 ' רשיון מס עורך וכתב ראשי חיים זלקאי צילום דני מכליס הגהה ד"ר אביב מלצר עיצוב צוות אי. אר דיזיין עיצוב קונספט שי צאודרר 08-6461281 ' טל 08-6477674 : פקס zalkai@bgu.ac.il : דוא"ל http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

אנחנו יכולים לשפר תשתיות הוראה פיזיות וטכנולוגיות, לפתח מיומנויות הוראה של מורים ולעדכן נהלים ישנים, אבל המבחן האמיתי הוא האופן שבו אנחנו מקדמים את הסטודנטים שלנו: בכבוד להם כבני-אדם בוגרים, שחלקם הגדול כבר עשו דבר או שניים בחייהם, בקשב לצרכים ובעיות והירתמות לסיוע ועזרה, בלי להתפשר על הרמה האקדמית. בסופו של יום, זה מה שיקבע את היתרון התחרותי והאנושי שלנו, מה גם שזהו הדבר הנכון והראוי לעשותו.

ולכן הצבא והאוניברסיטה צריכים לעבוד יחדיו. אם עוד מרצים יתנהגו כמו אלירן, אני בטוח שאחוז משרתי המילואים באוכלוסייה יעלה. חלק גדול מן המשרתים רואים את המילואים כעול, ולכן הירתמות המרצים לסיוע לסטודנטים תגביר את המוטיבציה שלהם לשרת במילואים. עד כאן המכתב שקיבלתי. עם כל ההישגים ועם כל התוכניות להתפתחות עתידית שיש לאוניברסיטה שלנו, עם כל החדשנות והיזמות שאנחנו מקדמים בכל התחומים, מבחן אחד חשוב שבו עלינו להצטיין הוא מבחן שביעות-הרצון של הסטודנטים שלנו. השנים האחרונות לא היו מחמיאות עבורנו בתחום הזה. יחד עם אגודת הסטודנטים אנחנו נוקטים בשורה ארוכה של צעדים לשיפור איכות ההוראה על כל היבטיה.

שלכם,

3 | אבג

Made with FlippingBook - Online catalogs