עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

6

5

4

3

2

1

7

9

8

11

10

12

16

15

14

13

19

18

17

20

22

21

24

23

ברכות להולדת הבן , המחלקה להנדסה כימית רק בשמחות

:

מאוזן

. מיסב הפוך 4 .)4,3( . תמיד אסף חובות של חוסר הכרה 1 . הפרו בצורה חוקית את 9 . . בירת ספרד 8 . לקולות נמוכים מאונך) 6+( .12 . . ד"ר לגלידה או לציפורניים 10 . נישואיהם . גבר אוכל. 13 .)5,5,3,2( . הדתי שכן במרכז הנגב לפיתוח הסביבה. 17 . . מיקי התרומם 14 . הצמדה של יחידות 21 . . נקודה רגישה 20 . . לבלום בהדרגה 19 .23 ? . על מה מדברים עם סקסולוג מת 22 . הבאות בזו אחר זו . נוטרים בלי טינה. 24 . פרטנר . מוכה-ירח. 5 .)4,4( . עיר פיאט 3 . . בלגאן בבית-בושת 2 . נבלם בצורה הנדסית. 8 . . שיטת הוראה 7 .) מאוזן 12 . (ראה 6 . מבוצע בלי הכנה 15 . . נהנית שמזבלים אותה 13 . . עץ נטוע 11 . חיפוש על-ידי מישוש. 17 . . מר טלוויזיה 16 . . שיחק דמות 20 . . אדמת הנגב 19 . . מכין בית-כלא מצמר 18 בהצגה.

לרוקסנה וידרוק

, המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים לאיגור פאיבינוב , ספריית ארן לנעה פישרמן ברכות להולדת הבת , הפקולטה למדעי הבריאות , מחלקת סגל מינהלי וטכני להדס בריי , הפקולטה למדעי הבריאות לטל טויטו , הנדסת חשמל ומחשבים לחנן ריבוא מחלקת הבינוי לליטל ריבוא, ברכות לחתונת הבת , המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה לאילנה אלמקייס , המחלקה להנדסת מערכות תקשורת

עולים בדממה אל ריו? אף פעם לא

ליורית אורבך

לגיא אנצ'לוביץ

מאונך:

מראש

19 | אבג

Made with FlippingBook - Online catalogs