הציונות הדתית | תכנית חוק וצדק

למערכת המשפט!

בראשות בצלאל סמוטריץ׳

Made with FlippingBook Digital Publishing Software