הציונות הדתית | תכנית חוק וצדק

פרק ד׳

המקצוע והשימוש שהיא עושה במנגנון בחינות הלשכה בכובעה כרגולטור לשם כך). במקצועות דומים אחרים, כדוגמא ראיית חשבון, ישנה הפרדה בין הגוף הרגולטורי המסדיר את המקצוע ואחראי על הרישוי, הבחינות וכדו’, לבין ארגון העובדים שתפקידו לדאוג לרווחתם של בעלי המקצוע בתחום. החברות בארגון עובדים אמורה להיות וולונטרית ולהתבסס על טיב השירות שאותו מספק ארגון העובדים לחבריו. לכן, נפעל להפרדת תפקידי הלשכה באופן שבו תוקם וועדה רגולטורית במשרד המשפטים שתסדיר את מקצוע עריכת הדין, תקבע את תנאי הרישיון ותפקח על הבחינות ועל הדין המשמעתי של עורכי הדין, ואילו לשכת עורכי הדין תהפוך לגוף שהחברות בו וולונטרית ויפעל לקידום רווחתם ותנאיהם של עורכי הדין.

וההשפעה שיש לו על תפקודה ועל מינוי בעלי התפקידים בה. כדי ליצור את האיזון הזה נכון יותר, נבצע מספר שינויים בממשל התאגידי של החברות הממשלתיות באופן שיאפשר לשר האמון על פעילותן לממש את אחריותו טוב יותר. הפיכת לשכת עורכי הדין לוולונטרית: לשכת עורכי הדין מהווה כיום מעין ייצור כלאיים המערב בין סמכויות לקביעת הסטנדרט המחייב של מקצוע עריכת הדין, עריכת בחינות הלשכה ומעורבות בהליכי חקיקה ומינוי שופטים לבין היותה מעין ארגון עובדים שתפקידו לדאוג לעורכי הדין, תנאי העסקתם וכו’. עירוב זה מייצר ניגודי עניינים מובנים (למשל: האינטרס של הלשכה כארגון עובדים למנוע את הצפת

ח"כ שמחה רוטמן חבר הוועדה לבחירת שופטים עו"ד, תואר ראשון מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני מאוניברסיטת תל אביב בשיקגו. Northwestern ואוניברסטת מחבר הספר "מפלגת בג"ץ", ממייסדי התנועה למשילות ודמוקרטיה, שעוסקת בהשבת האיזון בין רשויות השלטון וצמצום שלטון המשפטנים.

ח"כ בצלאל סמוטריץ׳ יו״ר הציונות הדתית

עו״ד, בעל תואר ראשון בהצטיינות בקריה האקדמית אונו. לימודי תואר שני באוניברסיטה העברית במשפט ציבורי בין לאומי. שימש מנהל פעילות בתנועת רגבים שעוסקת במדיניות קרקע ציונית בהיבט המשפטי במדינת ישראל.

19

Made with FlippingBook Digital Publishing Software