מגזין יופי | 57

עוסקת בקונפליקט שבין תפיסת אבן היהלום כאבן המשדרת עושר ויוקרה לאופן כריית היהלומים. -קולקציה זו מבצעת נועם בן חן | תאווה לעיניים היפוך תפקידים מגדריים בייצוג החפצת הגוף ובאמצעותה נבחנת האפשרות להפוך את המשוואה. – אריג' הזימה | להעניק לקו השבר יופי ועוצמה קולקציה העוסקת בפרו אייג'ינג.

– קוקלציה העוסקת מעין ברוקר | להיות עם חופשי בתרבות הטראנס. – הקולקציה מציגה דקל אלמוג | מארג החיים אסתטיקה של התבלות והתיישנות לצד צמיחה, השתרשות וגדילה. – הפרויקט ג'ואנה דהן | תגיד לי שהגעת הביתה 9 עוסק בחשיבות של נהיגה בטוחה.

ליאן חוא. צילום: קוקו

אדר הוכוולד. צילום: קוקו

33 0

www.yofi.info

Made with FlippingBook Digital Publishing Software