מגזין יופי | 57

פיסול פנים במראה טבעי

על- טבעי; כולם רוצים "מראה טבעי" ו"שלא ייראו שהזרקתי", אבל הגבול הוא דק ולפעמים עלול מבלבל. איפה עובר הגבול ומה צריך לעשות כדי להשיג את התוצאה האידאלית? Freepik : אילוסטרציות

0 14

www.yofi.info

Made with FlippingBook Digital Publishing Software