מגזין יופי | 54

את המודעה הזאת אינך רואה לבד. נחשף מידי חודש, שבו את/ה מעלעל/ת כעת י מגזין יופ קוראים* 100,000 שנה ברציפות לכ- 20- כבר יותר מ

*מגזין יופי מופץ דיגיטלית בעיקר לקהל הקוראים המקצועי בתעשיית היופי, ומגיע למייל האישי של מנויי קוראים בחודש; 100,000- ). החשיפה כוללת כ 700062886 הדיוור הישיר (מאגר מידע רשום, משרד המשפטים ברשימת תפוצה במייל, באמצעות ס.מ.ס., באתר יופי, בקהילת היופי בפייסבוק ועוד.

מעוניינים להיחשף אצלנו? 03-6839666

3 0

www.yofi.info

Made with FlippingBook flipbook maker