מגזין יופי | 49

את המראה המקוצר. . הרגעת שריר השפה העליונה באמצעות הזרקת 2 בוטוקוס (בוטליניום דאוקסיד). . שימור פני העור וכיווצו בעזרת סוגי פילינגים 3 ייעודיים, אך יש לנהוג בהם בזהירות-יתר כדי לא לקבל שינויי גוון בעור באזור המטופל. תוצאותיה של אפשרות ניתוחית אינן זמניות וניתן ליהנות מהן לאורך שנים. מדובר בהליך די פשוט בו רופא פלסטיקאי מיומן מבצע חיתוך עדין מתחת לאזור הנחיריים בו מוסר מקטע עור עודף. התוצאה היא שהשפה העליונה מתקצרת ומורמת ועל הדרך אף זוכים לגבעת ונוס טבעית בקצה העליון האמצעי של השפה.

Freepik : אילוסטרציות

מתקצרת ומורמת ועל הדרך אף זוכים לגבעת ונוס טבעית בקצה העליון האמצעי של השפה. הניתוח מתבצע בהרדמה מקומית וחובה שיבוצע רק על ידי רופא פלסטיקאי המומחה ומיומן בתחום המדובר כדי שלא ייוותרו צלקות. לפני פיזור

. ניתן לטפל בשפה העליונה המוארכת 4 באמצעות מבחר טכנולוגיות על בסיס לייזר. העיקרון המוביל, כמו תמיד, הוא לשקול כל טכנולוגיה בהתאם למצבה של המטופלת. ארסנל הטיפולים הולך ותופחכלהזמן וישלבחורבאלטרנטיבה שתניב תוצאות בטוחות ויפות. האופציה הניתוחית תוצאותיה של אפשרות ניתוחית אינן זמניות וניתן ליהנות מהן לאורך שנים. מדובר בהליך די פשוט בו רופא פלסטיקאי מיומן

השפתיים, לא פחות מהגבות, הפכו לסיפור בעולם האסתטיקה והטרנדים כשהשאיפה היא לשפתיים בולטות, מלאות, סקסיות ועסיסיות. המראה הנחשק ידוע כשאיפה בקרב בנות כל הגילים. אני אישית בעד, אך דעתי נותרה בעינה: Less is- יש לחשוב על מינונים ו . אין להתפתות לפרסומות More המבטיחות פתרונות קסם בזיל הזול אלא להגיע לרופא הפלסטיקאי המיומן

מבצע חיתוך עדין מתחת לאזור הנחיריים בו מוסר מקטע עור עודף. התוצאה היא שהשפה העליונה

בתחום, בעיקר כ ש מ ד ו ב ר ב נ י ת ו ח ב ש פ ת י י ם . 9 בהצלחה.

13 0

www.yof i .info

Made with FlippingBook Digital Publishing Software