ויליפוד | קטלוג מוצרים שוק קמעונאי ומוסדי 2024

77

Cheese slices

פרוסות גבינות

)24 גרם ( 150 גבינת גאודה פרוסות GOUDA SLICES 150g 7290014083479

)10 גרם ( 400 גבינת גאודה פרוסות GOUDA SLICES 400g 7290108502725

)10 ק״ג ( 1 גבינת גאודה פרוסות GOUDA SLICES 1kg 7290001482865

77

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease