ויליפוד | קטלוג מוצרים שוק קמעונאי ומוסדי 2024

4

Rice

אורז

)20 ק"ג ( 1 DAAWAT אורז בסמטי BASMATI RICE 1 KG 8901537024014

)20 ק"ג ( 1 DAAWAT אורז בסמטי יחום מלא BASMATI BROWN RICE 1 KG 8901537076679

)20 ק"ג ( 1 DAAWAT אורז פרסי PERSIAN RICE 1 KG 7290108509700

)20 ק"ג ( 1 DAAWAT אורז יסמין JASMINE RICE 1 KG 7290117260081

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease